ALT ER FERDIG!

Luk. 14:17: « Kom, for nå er alt gjort ferdig.»

Heb. 9: 12: « Ikke med blod av bukker og kalver, men med Sitt eget blod, gikk Han inn i Det Aller Helligste en gang for alle og vant en evig forløsning

Det er så mye bønn og så mye masing og «krav» til Gud i dag: «Du må gjøre noe Gud!»

«Hadde vi bare bedt mer…» «Om vi bare hadde gjort mer..» En ånd av resignasjon har nådd mange. De er slitne og skuffelsene er store fordi det ikke skjer mer.

Flere sier til meg: «Asbjørn, kanskje vi trenger den enkle troen på Gud tilbake i menighetene?»

Noen sier: «Når Guds time kommer, så skal det nok skje store ting!»

Jeg har gode nyheter til deg!: DET HAR SKJEDD!!

Når Adam slo sine øyne opp i denne verden, så våknet han ikke opp til et tomt og øde sted. Han tenkte ikke; her må vi brette opp armene for her er det mye som må gjøres! Nei., Gud hadde gjort alt ferdig. Han skapte dyrene, fuglene, fiskene, solen og månen osv. før Han skapte mennesket.

Gud hadde gjort alt fullkomment ferdig for Adam.

Kristi verk er fullkomment ferdig for alle mennesker til alle tider. Bordet er dekket.( Sal.23)

Du kan bli vartet opp fra himmelen i dag. Sett deg til bords og få det servert rett i fanget. Når en synder kommer frem for å bli frelst; blir han ikke frelst på grunnlag av noe som skal skje en gang. Nei, han tar imot noe som har skjedd.

Når en syk blir helbredet, så blir han ikke helbredet på grunnlag av noe, som skal skje. Nei, han tar imot en helbredelse, som allerede har skjedd.

«Ved Hans sår har dere fått legedom.» (Jes.53:4-5)

Du får heller ikke bønnesvar på grunnlag av noe Gud skal gjøre en gang. Nei, du får bønnesvar på grunnlag av noe, som Kristus allerede har tilveiebrakt for deg . Alle Guds velsignelser er allerede overført på din konto i Kristus. ( Ef.1:3)

Alt er ferdig! Fryd deg over dette i dag!