Rom 10:17 Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord.

Troen kommer ikke ved å stille «trosdiagnoser» og fortelle hvor liten tro noen har, eller hvor svake noen er i troen eller fordømme mennesker p.g.a.deres vantro. Selv om Bibelen snakker om ulike nivåer av tro og at vår tro kan vokse.

Troen blir aldri født ved sympati, samtaler om den sykes piner og smerter, svakheter eller sykdommer, Troen kommer av å høre Guds Ord.

På samme måten som troen på frelse kommer ved å høre budskapet om frelse, kommer troen på helbredelse ved å høre budskapet om helbredelse.

Troen budskap er att du har fått legedom.

Jes.53:1,4-5: «Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?

Sannelig, våre sykdommer har Han tatt på seg, og våre piner har Han båret. Men vi aktet Ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Men Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham, for at vi skulle få fred, og ved Hans sår har vi fått legedom

Mange mennesker som ønsker å bli helbredet, vil gjerne at du raskt legger hendene på dem. De har ofte ikke tid til å sette seg ned å høre Guds Ord og grunne på det inntil Ordet får tid til å smelte sammen med troen i deres hjerte.

Troens budskap er at du har fått legedom ved Jesu sår. Ta tid til å la dette ordet synke ned i ditt hjerte og bekjenn det frimodig, slik at det produserer liv og helse for hele ditt legeme! (Ord.sp.4: 20-22) Du trenger ikke å streve for å få din helbredelse fordi Gud har alle rede gitt deg legedom I Kristus. Takk han for det. La Guds ord om at du er helbredet bo i ditt hjerte og i din munn i dag.