Jeg ber om at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg.

Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett:

Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.» (Joh.17:21-23)

Jesus sier til Faderen:« Du har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.» ( Joh.17:23 )

Guds Ord lærer oss at Faderen elsket Sønnen og at de hadde et fullkomment fellesskap. Men det fantastiske er at den samme kjærligheten, som Faderen hadde til Jesus, har Han til deg!

Når du har tatt imot Jesus, har du blitt et Guds barn. ( Joh.1:12 )

Og er du Guds barn, ja da er du enten en sønn eller datter av Gud. Jesus er Guds Sønn, men Gud har nå ikke bare en Sønn, men Han har fått mange sønner og døtre. Du har blitt en av dem!

«Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.»

( 2. Kor.6:18)

Du er elsket av Faderen og Guds Ord sier at Han elsket oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer nå når vi har kommet inn i familien og blitt Hans barn.

Far i himmelen elsker deg like høyt som Han elsket Jesus

Jesus selv sier, Du har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.»( Joh.17:23)

Du er elsket av Faderen og Han ønsker å ha det samme fellesskapet med deg, som Han hadde med sin Sønn Jesus Kristus.

Det finnes ingen ting, som kan skille deg fra Guds kjærlighet, uansett hvilke omstendigheter du møter på i livet. ( Se Rom.8:35-39)

Som foreldre elsker vi jo ikke barna våre på grunnlag av hvor vidt de lykkes eller mislykkes i livet, men fordi de er våre barn. Hvor mye mer elsker da ikke Gud Sine barn. Hans kjærlighet er konstant. Og når du får se at du er elsket betingelsesløst av Faderen, så vil det gi deg en solid grunnvoll, som vil produsere trygghet og frimodighet i ditt kristne liv. Du vil alltid vite at Gud er for deg i alle livets situasjoner og det vil gjøre deg til en overvinner !

Du er elsket, rettferdiggjort, akseptert og godtatt av din Far i himmelen i Kristus Jesus. Han elsker alle Sine barn like høyt. Og Han elsker deg like høyt som Han elsket Jesus. Skulle du tvile på hvor mye du er verd, så se på korset. Se den pris Jesus måtte betale for å frelse deg og få deg tilbake til fellesskapet med Faderen.