Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grunn av hans åsyns herlighet – som var en herlighet som ble borte -,

hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Åndens tjeneste bli?

For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. ( 2. Kor. 3:7-9 )

Guds Ord sier at dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, hadde et visst nivå av herlighet. Mens rettferdighetens tjeneste har et helt annet nivå av herlighet.

Dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var jo de 10 bud, som er selve essensen av loven. Kristus har kjøpt oss fri i fra loven. Derfor er de 10 bud blitt avskaffet.

( Rom. 7:6, Ef.2:15)

De 10 bud har i Den Nye Pakt blitt sammenfattet kun i ett bud, kjærlighetens bud. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. ( Rom.13: 8-10)

Guds Ord kaller loven for dødens og bokstavens tjeneste. Her representert ved Moses. Men denne herlighet varte bare, som et lite blaff og ble borte. Fordømmelsens tjeneste har et visst nivå av herlighet, men ingen vedvarende herlighet.

Vi har sett så mye lovisk forkynnelse representert som krav og fordømmelse. Slik forkynnelse skaper kun et lite blaff av herlighet i menneskers liv. Mange kristne kommer frem til forbønn, fordi de føler seg fordømt, får dårlig samvittighet og en følelse av utilstrekkelighet. De lover seg selv og Gud gull og grønne skoger. Men den religiøse, loviske pisken kan kun skape dårlig samvittighet, tårer og fordømmelse, men ingen vedvarende forandring. De samme menneskene kommer gjerne frem igjen på neste møte og lover det samme, men ingen store forandringer skjer.

Rettferdighetens tjeneste.

Det fins en tjeneste, som er mye kraftigere, bedre og herligere og som overgår fordømmelsens tjeneste. Det er rettferdighetens tjeneste. Den har sin plattform i det fullbrakte verket på korset og i forsoningen. Den forteller deg din rette stilling innfor Gud, som en ny skapning og rettferdig. Den forteller om dine privilegier; hvem du er, hva du har og hva du kan gjøre i Kristus. Den gir deg ikke bare et lite blaff av herlighet, slik Moses ved loven fikk oppleve. Men den fører til en vedvarende forvandling i ditt liv, fordi du ser hvem du er i Kristus. Og du forblir i denne herligheten, når du ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det!