«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»(Ef.2:8)

I dette verset kan du tydelig se at den troen du er frelst ved ikke er din egen prestasjon, men det er en Guds gave.

I det naturlige kreves ikke store anstrengelser for å ta imot en gave. Du bare tar imot og sier takk.

Mange kristne sier at de ikke har tro. Men i det øyeblikket du tok imot frelsen, fikk du et mål av tro. (Rom12:3)

Du trenger altså ikke å «forsøke» og «streve» for å få tro. Hvis du er frelst, er du allerede en troende og alle Guds velsignelser i Kristus er overført på din konto. (Ef.1:3) (Rom.8:32)

Hvordan tar du i mot Guds velsignelser?

«Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og vi taler, for vi har den samme troens ånd.»

(2. Kor.4:13)

Paulus sier at vi har. Han sa ikke forsøker eller strever med å få, eller håper på å få, men har! Har hva da? Den samme troens ånd.

Hvilken tro er det? Det er den tro, som tror og derfor taler.

Det er også den samme tro, som Paulus snakker om som mottok frelsen.(Rom.10:9-10).

Det er den troen som tror i hjertet og bekjenner med munnen, så mottar du det.

Ikke bekjenn tvil og vantro. Det «formerer» og frembringer bare mer tvil. Mat din tro med Guds Ord og sult din tvil til døden. Bekjenn Guds Ord og løftene vil oppfylles i ditt liv og du vil leve i helse og fremgang.