Derfor, hellige brødre, dere som har del i det himmelske kall, rett sinnet mot vår bekjennelses Apostel og Yppersteprest, Kristus Jesus. ( Heb.3:1 )

Som troende trenger vi å forstå hemmeligheten ved Jesu apostel tjeneste og Hans yppersteprestlige tjeneste i himmelen i dag.

Apostel betyr en som er sendt. Jesus er sendt fra Gud for å utføre noe for oss. Han er sendt for å tjene, som vår yppersteprest. En yppersteprest er en, som har fått autoritet til å tildele, utføre, sette ut i livet og gjennomføre. Jesus har fått autoritet til å tildele, utføre eller sette ut i livet på dine vegne.

Guds Ord sier i Heb.3:1 at Jesus er vår bekjennelses Apostel og Yppersteprest. Så din bekjennelse er svært avgjørende.

Det finnes ikke noe kristenliv uten bekjennelse. Frelsen kom som et resultat av at du trodde i hjertet og bekjente med din munn Jesu Kristi Herredømme over ditt liv. ( Rom.10:9-10.)

Han er sendt for å sette ut i livet og utføre de ordene du sier.

Har du talt dine omstendigheter og det du føler i stedet for å tale troens ord? Hva kan Jesus gjøre når du taler sykdom, fattigdom, nederlag, mismot? Han er ikke yppersteprest over slike ord. Han kan ikke utføre det.

Du kan tale i overens stemmelse med Guds Ord.

Guds Ord sier: La den svake si: Jeg er sterk.» ( Joel. 3:15) Når du sier det, kan Jesus tilføre deg styrke. Han er vår bekjennelses Apostel og Yppersteprest. Tal Guds Ord, troens ord inn i din situasjon. Hold fast på bekjennelsen av Guds Ord. (Heb.4:14)

Og da vil Jesus ved Den Hellige Ånds kraft utføre mirakler i ditt liv i dag.