2. Pet.1.1.: «til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet.»

Mange mennesker sliter veldig når det gjelder tro. De trygler og ber til Gud om at Han skal gi dem tro. Noen forsøker å faste for å få den. Troen har blitt til en prestasjon, som de føler at de aldri når opp til uansett hvor mye de anstrenger seg.

De gode nyheter er at du er en troende og har fått et mål av Guds type tro.(Rom.12:3)

Du trenger ikke be, faste eller gjøre mange gode gjerninger for å få tro. Det er fullstendig bortkastet tid. Hemmeligheten er heller ikke å mentalt sett «psyke seg opp» for å nå et visst nivå av tro.

Troen har kommet.

Jesus er troens opphavsmann og fullender.(Heb.12:2)

Peter sier at gjennom at vi har tatt imot Jesus som frelser og Hans rettferdighet, har vi fått en dyrebar tro. I forsoningen ved at Jesus stod opp igjen fra de døde til vår rettferdighet, har du fått del i frelses troen. ( Rom.10:8-10)

Denne dyrebare troen fikk du som en gave. Den åpner døren slik at du kan tro Gud for alle Hans løfter. Det største miraklet er jo at du trodde deg selv frelst og det var jo ingen veldig anstrengelse. Det er den samme troen du utøver for å få del i alle de andre Guds løfter!

Sett deg ned i godstolen i dag og grunn på Ordet og når du praktiserer det, vil din tro utvikle seg og vokse.( 2. Tess.1:3)

Tro er å forvente at Gud holder sitt Ord.

Kom inn i troens hvile

Sett din vei i Herrens hånd og stol på Ham! Han skal gjøre det. (Sal.37: 5)

Når vi lever ved Jesu Kristi tro, den troen som vi har fått som en gave i frelsen, kommer vi inn i troens hvile. Troen slipper brevet i postkassen og lar det gå. Vantroen holder fast på ett av hjørnene av det og undrer seg over at svaret ikke kommer. Du kan ha ferdig skrevne brev i skrivebordet, men de vil ikke utrette noe før du slipper dem ut av hendene og betror dem til postvesenet. Slik er det med troen på Gud. Vi overlater saken til Herren og Hans løfter og stoler på Han, så vil Han gjøre det.

Sett din vei i Herrens hånd og stol på Ham! Han skal gjøre det!

.