Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren: Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem. Og Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.” ( Heb.10:16

Guds Ord forteller oss at i den gamle pakt, under loven måtte et dyr ofres hvert år for å sone folkets synd. Det var et bilde på det fullkomne offer, som skulle komme. Ordet sone betyr å dekke, og det er brukt gjennom hele det gamle testamentet. Men det blir aldri brukt i den nye pakt. Det ordet på gresk, som brukes for å beskrive hva Jesus gjorde for oss på korset, er et helt annet ord. Dette ordet betyr ikke bare å dekke over, men å fjerne, å ta noe fullstendig bort. Det innebærer at det ikke lengre finnes noe syndeproblem. Jesus løste det.

Jesus utslettet synden ved sitt offer.

”Han(Kristus) gikk heller ikke inn for å ofre seg selv flere ganger, slik som øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. I så fall måtte han ha lidd mange ganger siden verden ble grunnlagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer. ”

( Heb.9:25-26 ; 1978 overs)

Guds Ord sier at Jesus utslettet synden ved sitt offer. Han fjernet og kansellerte den. Når du ble et Guds barn gjennom troen på Kristus, så dekket Han ikke bare over dine synder, slik at de ble skjult, men fortsatt er der. Nei, Han utslettet og fjernet dem og satte deg inn i et rett forhold til Gud. Han gjorde deg til en helt ny skapning. Alle dine synder er nå utslettet. Du har fått del i Guds rettferdighet i Kristus. Nå har du en rett stilling innfor Gud, fri i fra skyld, fordømmelse og selvbebreidelse, som om synd aldri har eksistert. Du er elsket og akseptert av Gud. Fellesskapet med han er gjenopprettet. Du kan derfor være frimodig i dag. Syndeproblemet er løst i Kristus!