Og dersom Kristus er i dere, er legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de dødelige legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere.» ( Rom. 8:10-11 )

Jeg hørte om en eldre kvinne, som hadde levd i helse hele sitt liv. Mange var svært forundret over at hun aldri var syk. Når hun ble spurt om hvorfor hun aldri var syk, svarte hun: Som ganske ung tok jeg imot Jesus som min frelser og jeg frydet meg over det. Så tenkte jeg at jeg kunne jo like gjerne ta imot Ham, som min helbreder, slik jeg tok imot Han som min frelser. Han bor jo i meg! Og siden den gang, har Han vært min helbreder.»

Kristus i deg vil kvikke opp og helbrede ditt legeme.

Når vi tok imot Kristus i vårt hjerte, skjedde det alene av nåde ved tro. På samme måte kan du ta imot Han, som din helbreder. Guds Ord sier at hører vi Kristus til, har vi også fått del i Kristi Ånd. ( Rom.8:9 )

Kristus i deg vil levendegjøre ditt dødelige legeme. I en engelsk oversettelse står det at Han vil kvikke opp din dødelige kropp ved Sin Ånd, som bor i deg.

Vår forening med Kristus i vårt hjerte resulterer i at Kristi oppstandelses kraft gjennomsyrer vårt legeme og kvikker det opp. Kristi liv i oss gir oss legedom til vår kropp. En av grunnene til at Kristi Ånd bor i oss, er at Han skal helbrede våre fysiske kropper fra de sykdommer i verden, som prøver å henge seg på oss.

Når vi tror at Kristi oppstandelses kraft bor i oss, vil vi bli helbredet i samme øyeblikket, som sykdommen rører ved oss.

Takk Han i dag for at du har Kristi liv og oppstandelses kraft boende i deg, som vil kvikke opp og helbrede din kropp!