”For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” ( Rom.10: 13)

Jeg vokste opp med kristne verdier. Vi hadde bordbønn og aftenbønn og vi sang. Du som metter liten fugl” og vi bad ”Fadervår”. Jeg vokste opp med at å gå på kino var synd og å fiske på søndag var synd og at en god kristen stemte kristelig folkeparti; at han elsket Israel og var imot palestinere.

Etter at jeg ble frelst fant jeg ut at Gud er kjærlighet. Han elsker alle mennesker like høyt også muslimer.

Jeg er glad for mange av de kristne verdiene jeg fikk, men det forvandlet allikevel ikke mitt liv. Jeg levde fortsatt et liv uten Gud.

Det var ikke før påsken 1976 når jeg påkalte Jesu navn og ropte, Jesus frels meg, kom inn i mitt liv og bli min Herre! ,at forvandlingen skjedde og jeg ble en ny skapning i Kristus..

Det er ikke frelse i leve etter kristne verdier og oppførsel, men kun i å påkalle navnet Jesus. Forvandlingen skjer når Kristus kommer inn i menneskets hjerte.

Miraklet i den nye fødsel.

Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, Se, alt er blitt nytt. ( 2 Kor. 5:17 )

Menneskets åndelige natur er en fallen natur og kan ikke forandres ved god oppførsel eller atferd eller ved å prøve å leve etter kristne verdier.

Mennesket fikk del i syndens natur når Adam syndet og det ble adskilt fra Gud. Ingen mennesker kan frelse seg selv eller forandre sin natur, uansett hvor religiøs man prøver å være. Den eneste som kan forandre vår natur og gjøre oss til nye skapninger er Kristus. Når mennesker blir født på ny ved troen på Kristus, skjer det noe inni oss. Syndenaturen flytter ut og inn kommer Kristus med sitt liv og sin natur. Gud gjør oss til et nytt menneske. Vi blir nye skapninger og lever det nye Kristus livet. Dette er miraklet som skjer i den nye fødsel.

Religiøse verdier kan ikke forandre noe menneske, men kun Kristus alene.