Luk.3: 22: ” Og Den Hellige Ånd kom ned over Ham i legemlig skikkelse som en due, og det lød en røst fra himmelen som sa: ”Du er Min Sønn, Den Elskede. I Deg har Jeg velbehag.”

Jesus fikk Faderens bekreftelse på at Han var elsket og hadde Guds velbehag før Han gikk ut i tjenesten. Fundamentet for det kristne livet og tjenesten er at vi er elsket, akseptert og har Guds velbehag og gunst. Du sier kanskje, men Jesus var Guds Sønn og jeg er bare meg. I det naturlige menneskelige er det slik, men som nye skapninger i Kristus Jesus sier Guds Ord at ved troen på Kristus har vi alle blitt Guds barn. Vi har blitt Guds sønner eller døtre og Gud har blitt vår Far.(2.Kor.6:18)

Ta imot Guds kjærlighet personlig.

Jesus er Guds Sønn, men du har også blitt Guds sønn eller datter. Gud har fått mange sønner og døtre etter Jesus. Du har blitt Hans elskede sønn eller datter. Det bygger ikke på hva du gjør, men alene på hva Han har gjort for deg i forsoningen. Tro det og ta imot Guds velbehag og gunst. Se på deg selv som Guds favoritt. Ta dette budskapet personlig, slik som Johannes kalte seg selv for den disippel som Jesus elsket. Nå vet vi at Jesus elsket alle disiplene sine like høyt. Men Johannes trodde og tok imot det. Og sa om seg selv, at han var den disippel som Jesus elsket. Du er elsket og Herren fryder seg over deg med jubel. Ta imot Hans kjærlighet i dag og tro og forvent det beste fra han.