Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses gikk i forbønn for folket. Da sa Herren til ham: «Lag deg en slange og sett den på en stang! Hver den som blir bitt, skal berge livet når han ser opp på den.» Moses laget en kobberslange og satte den på en stang. Og det gikk slik at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på kobberslangen.”( 4. Mos.21: 7-9)

Jesus sier: ”På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh.3:14-15)

Når giftslangene kom inn i Israels leir døde mange. Da kom folket til Moses i sin nød og bad ham gå i forbønn, slik at Herren kunne ta slangene bort. Moses gikk i forbønn for folket. Hva var Guds svar på problemet? Satte Moses i gang en forbønnstjeneste og begynte å be for hver enkelt israelitt om legedom og befrielse fra slanger?

Jeg tror på forbønn, men mange ganger ber vi om ting, som Jesus allerede har tilveiebrakt på korset. Guds løsning var: Moses ikke be for folket, men lag deg en kobberslange og sett den på en stang. La folket få blikket på kobberslangen, så vil de leve!

Slik Moses løftet slangen opp i ørkenen, skal Menneskesønnen bli løftet opp!

Jesus sa at på samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet opp. Guds løsning var ikke mer bønn, men å få fokuset på et ferdig verk. Mange tenker at vi ikke har bedt nok, derfor skjer det ikke mer. Men Guds fokus er å se på kobberslangen, se på korset, der verket er ferdig. Derfor sier Paulus at han var fast bestemt på at han ikke ville vite noe annet blant korinterne uten Jesus og Han korsfestet. ( 1. Kor.2:2)

På korset ser du et fullbrakt verk der dine og mine gjerninger og ros er utelukket og Herren får all ære!

Løsningen på menneskers problemer er å se det Jesus gjorde på korset, slik løsningen på Israelittenes problemer var å se på kobberslangen.. På korset ble våre synder sonet og vi erklært rettferdig. Der ble våre sykdommer båret og vi erklært legt. Der ble Kristus fattig og vi erklært rike og velsignet. Alt du noe gang skulle få bruk for, har Kristus allerede tilveiebrakt for deg på korset.Hva mer kan vi gjøre enn å si:Tusen takk Jesus! Budskapet er: Kom, for nå er alt ferdig! Takk Ham i dag for et fullbrakt verk.