”For skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av Ham som la den under forgjengelighet, men med håp, for skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet, den som tilhører Guds barn. ”( Rom 8:20-21)

Noen mener at ikke alle kan forvente helbredelse og leve i helse; fordi vi lever under forgjengeligheten. De hevder at vi må regne med et liv med sykdommer og plager. Hvordan skal vi ellers dø?

Guds Ord sier at hele skapningen kom under forgjengelighet på grunn av syndefallet. Det betyr at alt eldes og er underlagt dødelighet. Gresset visner, blomstenes skjønnhet går til grunne etter en kort blomstringstid og menneskene blir eldre og til slutt dør vi. Skjønnhet forvandles til aske. Men selv midt i denne aldringsprosessen så har vi løfter om å kunne leve et liv i helse.

Guds Ord sier: ” Herren skal ta all sykdom bort fra deg.”(5. Mos.5:15)

Guds plan er å holde sykdom borte fra oss slik at vi kan leve et liv i helse. Du sier kanskje, ja men dette var jo skrevet til jødene i Den Gamle Pakt.

Men vi har jo fått en bedre pakt som ble grunnlagt på bedre løfter. ( Heb.8:6)

Og et av de løftene er at vi må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også vår sjel har det godt. ( 3. Joh.2)

Er Gud avhengig av at vi blir syke for å få oss hjem?

”.. Du tar deres livsånde tilbake; de dør og vender tilbake til støvet.” ( Sal.104:29)

Gud trenger ingen hjelp av djevel, sykdommer eller plager for å ta oss hjem til himmelen.

Guds Ord sier at Herren tar vår livs ånde tilbake. Vårt indre menneske forlater kroppen. Vi er hjemme hos Herren i herligheten.

Vi kan gjøre som David; han døde i høy alder mett av dager.

”Han (David) døde i høy alder, mett av dager, rikdom og ære. Og hans sønn Salomo ble konge etter ham.” ( 2. Krøn.29:28)

Guds vilje er at vi skal leve et langt liv; fullføre Guds plan for vårt liv og dø mett av dager.

( Sal.91:16)

Takk Han i dag for at du kan leve et langt liv i god helse!