”Og fordi dere er sønner, har Gud sendt Sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Derfor er du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds arving ved Kristus. ” (Gal.4:6-7)

Som Guds barn, Hans sønner og døtre, kan vi glede oss over de privilegier, som Han allerede har gitt oss. Det er fantastisk å se at vi ikke lengre er treller eller tiggere, men arvinger. Det er så mange kristne som bruker masse energi på å tigge Gud om velsignelser de allerede har fått i Kristus. De holder lange bønner om alt de burde og skulle hatt. Gi meg tro. Gi meg kraft. Gi meg kjærlighet. Gi meg styrke …”

Gi deg, kutt ut! Du er ikke lengre tigger, men arving. Takk Han i stedet for din arv og alle velsignelsene i Kristus! (EF.1:3)

Din arv.

”og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger..”( Rom.8:17)

Du er ingen tigger, som må ake deg gjennom livet forkastet, fattig, ut tæret, utsultet, syk og plaget. Nei, arrester slike tanker. Du er et Guds barn, en ny skapning med Guds liv og Guds natur i deg. Du er Guds arving og Kristi medarving. Ordet medarving betyr: en personlig likestilling basert på en likestilling i det en eier. Jesus gikk til korset for å gi deg hva Han alt eide. Han oppsto igjen for at du kunne bli gjenskapt i Hans bilde, en ny skapning i Kristus. Som et Guds barn er du alt som Jesus er for Faderen. Gud elsker deg like høyt, som Han elsker Jesus.(Joh:17:23)

Aksepter den posisjon og autoritet, som Jesus har gitt deg. Godta at du er arving og ikke Tigger i dag. Takk han for det!