Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren, Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem.

Og: Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer. ”( Heb.10:16-17)

Guds Ord forteller oss at under loven måtte dyr ofres hvert år for å sone folkets synd. Ordet sone betyr å ”dekke, og det er brukt gjennom hele Det gamle testamentet. Men det er aldri brukt i Det nye testamentet. Det greske ordet, som brukes for å beskrive hva Jesus gjorde for oss på korset, er et annet ord. Det betyr ikke bare å ”dekke”, det betyr å fjerne, å ta noe fullstendig bort.

” … er Han åpenbart for å ta bort synden ved å gi Seg Selv som offer.” ( Heb.9:26)

Mange mener at Jesus kun har tatt våre synder fra fortiden, men ikke nu tidens eller fremtidens synder. Men da spør jeg: Har du blitt frelst etter at Jesus døde på korset?

Du ble jo født etter korset. Det innebærer at Jesus tilgav dine fremtidige synder, siden du kom etter Hans fullbrakte verk. Dessuten er det jo kun her nede blant mennesker at tiden eksisterer. Gud lever i evigheten og for Han er det alltid nå. Derfor ser Han oss alltid i lys av Jesu fullbrakte verk. Han har tatt bort dine synder for alltid.

Syndeproblemet er løst for evig.

Vet du hva det innebærer? Det innebærer at det ikke lengre finnes noe syndeproblem. Jesus løste det. Dine synder og dine lovbrudd vil Han aldri mer minnes. De er utslettet for evig. Når du gjorde Jesus til Herre i ditt liv, dekket Han ikke bare over dine synder, men Han satte deg i et rett forhold til Gud. Han gjorde deg til en helt ny skapning ved Den Hellige Ånd; som om synd aldri har eksistert.

Mange lever i syndebevissthet. De tenker hele tiden på seg selv som tilflekket av synd. I stedet for å se seg selv som en ny skapning og rettferdig. Du sier kanskje, ja men jeg er bare en elendig synder frelst av nåde. Nei, det er du ikke. Du var en elendig synder, men nåden forandret deg for evig til Guds rettferdighet. Nå er du Hans verk skapt i Kristus Jesus. Han har blitt din rettferdighet for Gud. Fra Guds side er både dine tidligere synder, nu tidens synder og fremtidens synder glemt og tilgitt for evig. Han vil aldri minnes de mer.

Fryd deg over din rettferdighet i Kristus og Guds uendelige nåde

!