Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. ”( Joh.13: 34)

Jesus kom for å fullbyrde Den Gamle pakt med dens prestetjeneste, soning, ofringer og budenes lov. Og på samme tid etablere en ny pakt basert på en fullkommen forløsning i stedet for flere ofringer og renselser. Den nye skapningen i Kristus har fått et nytt prestedømme basert på et fullkomment offer og et nytt bud; kjærlighets bud. Vårt liv er nå grunnlagt på Kristi fullbrakte verk. Han har introdusert oss for den nye skapningen. Den lever dominert av en ny lov, et nytt bud, nemlig kjærlighets budet. Jesus har etablert en ny pakt for en ny skapning. Det er en forandring, som har skjedd i vårt hjerte, slik Esekiel profeterte.

Ett nytt hjerte.

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre det så dere holder Mine dommer og gjør etter dem. ( Esekiel 36: 26-27. )

Gjennom den nye fødselen har Herren erstattet et hjerte med selviskhet fra det naturlige mennesket, med et nytt hjerte av kjærlighet ved Den Hellige Ånd. Som nye skapninger har vi fått en ny ånd inni oss. Den u gjenfødte ånden med syndens natur i seg har blitt gjenfødt med en ny natur, Guds liv og kjærlighet. Det naturlige mennesket kan ikke elske med Guds kjærlighet. Det er kun mulig når vi har blitt nye skapninger i Kristus. Derfor blir det helt absurd å fortelle verden at de må leve kristelig og rette seg etter kristne verdier, uten at de først blir født på nytt og får del i Guds kjærlighet. Det er som å rense fisken før du har fanget den.

Vi trenger ikke ytre bud og regler i den kristne vandringen.

Guds barn trenger ikke ytre bud og regler i den kristne vandringen. Vi kan leve ut fra den nye skapningen, det nye budet og kjærligheten som bor i oss. Når vi er i Kristus er det ikke lengre nødvendig at vi forsøker å adlyde hvert av de ti budene. For når vi vandrer i det nye kjærlighets budet, vil vi oppfylle alle budene i Det gamle testamentet. Paulus sier det klart. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.” ( Rom.13:8 )

Så vandre i kjærlighet i dag!