”Slik er da loven blitt vår tuktemester (barnepasser) til (inntil, frem til) Kristus (1978 overs.) , for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren. ”( Gal.3:24-25)

Vi hører noen sier at vi blir frelst ved Guds nåde, men at vi må ha hjelp fra loven,(de ti bud) for å få skikk på oss. De hevder at vi trenger ytre bud og regler for å leve som kristne. Underforstått at Kristus ikke er nok, men at vi må dra inn loven, som vår barnepasser for å oppdra oss.

Det normale er at den som har født barnet, også har ansvaret for å oppdra det. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn. ( Rom.8:3)

Det som ikke loven kunne klare, det har Gud gjort i vårt liv ved den nye fødselen. Vi har dødd bort fra loven og tilhører nå en annen. Han som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. ( Rom.7:4)

Rettferdighetens frukter kommer kun ved Jesus Kristus og ikke ved ytre bud og krav. (Filp1:11)

Ikke lengre under loven.

Loven hadde en tidsperiode frem til Kristus, men etter at troen har kommet, er vi ikke lengre under loven. ( Gal.3:25)

Det burde være en selvfølge at Kristus som har født oss på nytt, også har ansvaret for å oppdra oss. Han trenger ikke noe hjelp fra loven for å få skikk på oss. Han klarer den oppgaven helt alene. Loven stilte bare de uoppnåelige kravene som førte oss inn i trelldom, men løftet aldri en finger for å hjelpe til. Kristus derimot har gitt oss Sin kjærlighet og kraft på innsiden som gjør at vi med glede gjør Hans vilje. Som nye skapninger har vi fått kjærlighets budet og vi kan elske med Hans kjærlighet som har tatt bolig i oss ved Den Hellige Ånd. ( Rom.5:5)

Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse.

Kristi nåde oppdrar oss.

”For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart, og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. ”( Tit.2:11-12)

La Kristus virke i deg både å ville og å virke for Hans gode vilje. Guds Ord sier ikke at loven skal oppdra oss, nei det er Kristus som skal vinne skikkelse i oss. ( Gal.4:19)

Han har blitt vår helliggjørelse. ( 1. Kor.1:30)

Kristus er vintreet og vi er grenene. Hans liv og kjærlighet vil produsere fruktene. Fruktene kommer ikke på grunn av ytre krav og lovens pekefinger, men fra et indre liv som er født av Kristus. Kristus livet i oss vil virke frem kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet , godhet , trofasthet , saktmodighet og avholdenhet .

Lev Kristus livet i dag!