Men Salomo bygde ham et hus. Men Den Høyeste bor ikke i hus som er gjort med hender, … ( Apgj 7:47-48 )

Det som burde stå skrevet på enhver menighets bygning, bedehus og kirke dør er:« Jeg har flyttet, hilsen Gud!»

Mange religiøse mennesker tror fortsatt at Gud bor i bygninger.

De har uttrykk som: « vi skal gå til Guds Hus, når de går til kirkebygningen. De kan si at: «vi skal ha innvielse av menigheten», og de tenker da på menighets lokale.

De ønsker ikke lodd trekning, basar eller lignende i menighets lokale, for da tror de at menigheten er i ferd med å bli verdslig. Fordi Jesus renset jo templet.

I Den Gamle Pakt bodde Gud i bygninger og templer gjort med menneskehender. Gud bodde først i tabernaklet i ødemarken og siden i Salomos tempel.

Jesus var her på jorden i overgangen fra Den Gamle til Den Nye Pakt. Derfor måtte Han både holde loven, utøve Guds rettferdighet, samtidig som Han viste nåde og tilgivelse.

Når Jesus renset tempelet, så gjaldt fremdeles Den Gammel Testamentlige ordningen. Gud bodde i templet. ( Matt. 23: 21)

Men da Jesus ropte:« Det er fullbrakt! , så ble lovens krav oppfylt og forhenget i templet revnet i to ovenfra og ned. Da flyttet Gud ut fra en bygning gjort med hender og avsluttet Den Gamle Pakts forordning. Vi lever i dag i Den Nye Pakt.

Hvor bor Gud i dag ?

Jesus svarte og sa til ham, Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.(Joh. 14:23 )

Gud har sin trone i himmelen , men her på jorden bor ikke Gud lengre på hellige steder eller i hellige bygninger. Han bor i de menneskene som er født på nytt. Gud har flyttet inn i oss ved Den Hellige Ånd.

Guds Ord sier: Og Hans hus er vi. ( Heb. 3:6 )

Menigheten er ikke lengre en fysisk bygning, men består av mennesker, som er født på nytt Og som troende individuelt eller kollektivt, er vi Guds tempel.

Den lokale menighet!

Alle troende trenger å tilhøre en lokal menighet og komme sammen til oppbyggelse, det er kun praktiske årsaker til at vi samles i bygninger. Det er vi som er de hellige, ikke bygningen. Vi er Guds tempel.

«Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? ( 1 Kor.3:16,6:19 )

Fryd deg i dag over at Han bor i deg ved sin Hellige Ånd og at du er bærer av Hans herlighet!