”Men loven er ikke av tro, men den sier jo: Det menneske som gjør det budet sier, skal leve ved dem. ”( Gal.3:12)

Hvordan kan noen hevde at ikke loven generelt er avskaffet og at vi fremdeles må leve etter den? Guds Ord sier jo klart at Jesus avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som er i forskriftene. ( Ef.2:15)

Budenes lov er jo det samme som de ti bud, det vil si essensen i loven.

Loven er jo ikke av tro fordi den er basert på hva vi må gjøre, mens troen er basert alene på det som Kristus allerede har gjort for oss. Guds Ord sier klart at måten man behager Gud på er ikke ved lovgjerninger, men alene ved tro.( Heb.11:6)

Hva skal vi med loven og dens krav og bud når bare troen setter oss i forbindelse med Kristus og Hans nåde?

Loven vekker ikke troen, men synden.

”For det som ikke er av tro, er synd.” (Rom.14:23)

De som er så opptatt av viktigheten av å forkynne loven, vekker synden i mennesker og ikke troen. Det er godt at Guds Ord har en klar retningslinje for hvorledes det nye livet i den nye pakt skal leves. Som Guds barn og nye skapninger har vi fått en mye høyere standard enn loven noen gang kunne produsere. Det kristne livet leves nå i tro virksom i kjærlighet. ( Gal.5:6)

Som Guds barn er vi troende og vi har tro. Vi kan leve vårt liv i tro på den kjærligheten som Gud har lagt ned i vårt hjerte ved Den Hellige Ånd. Standarden for den nye skapningen er ikke loven, men kjærligheten og denne kjærligheten er lovens oppfyllelse. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. ( Rom.13:8)

Kjærligheten i oss strekker seg mye lengre enn loven hadde noen mulighet til å klare. Lovens standard var øye for øye og tann for tann. Der ser vi Guds rettferdighet åpenbart, du fikk det du fortjente. Men kjærligheten og nåden elsker sine fiender, velsigner dem som forbanner, gjør godt imot dem som hater oss og ber for dem som ondskapsfullt utnytter og forfølger oss. Dette nye Kristus livet i Guds kjærlighet er kun mulig å leve ved å bli født på nytt og bli nye skapninger.