På samme måte, mine brødre, døde også dere bort fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, Ham som ble oppreist fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. ” (Rom.7:4

Bildet som Paulus bruker i dette kapitlet, er at vi var gift med loven før vi ble frelst, men nå tilhører vi Kristus. Ved Jesu Kristi kors døde vi fra loven. Et ekteskap opphører når den ene ektefellen dør. Å være gift med loven var et fryktelig slitsomt ekteskap. Det var ikke noe galt med loven, den var både, hellig, rettferdig og åndelig. ( Rom.7:12, 14)

Problemet var at jeg ikke klarte å leve opp til den standarden loven krevde. Jeg fikk hele tiden følelse av mislykkethet og at jeg aldri var bra nok. Evangeliets frihet er at Kristus har frigjort deg fra loven. ( Rom.7:6)

Du tilhører nå en annen, nemlig Kristus.

Kristus fullbyrdet og oppfylte loven for deg.

Kristus fullbyrdet og oppfylte loven da Han ropte:” Det er fullbrakt.”

Alle lovens krav ble oppfylt i Ham. Den eneste som kunne oppfylle lovens krav, var Jesus. Han levde det fullkomne livet for deg og meg. Siden vi ikke kunne klare det. Og Han tok straffen som loven forkynte over den, som ikke holdt loven. Han både oppfylte loven og tok straffen for oss. Rettferdighets kravet er oppfylt i Kristus. Og vi er i Ham og han er i oss. Vi har fått del i Hans rettferdighet. Du er nå elsket, akseptert og godtatt i Kristus. Guds velbehag hviler over deg. Det gir deg glede og frimodighet!