Fil 3:9. « …, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen,»

Å være rettferdig betyr å ha en rett stilling innfor Gud som om synd aldri har eksistert. Da kan du leve fri fra fordømmelse, mindreverdighet og følelse av å ikke være bra nok. Vel vitende om at du er akseptert, inkludert, elsket og godtatt av Gud. Dette gir deg et solid grunnlag for et seirende kristen liv.

Mye forkynnelse skaper fordømmelse og frykt og den gir mange en følelse av uverdighet og mislykkethet. Dette er ikke Den Nye Pakts tjeneste. Det er fordømmelsens tjeneste og ikke rettferdighetens tjeneste.

Mitt råd er: hold deg langt unna slik forkynnelse! Den vil kun produsere uverdighet, fordømmelse, mindreverdighet og en følelse av at du aldri blir bra nok eller strekker til. Slik forkynnelse vil kvele din tro, stjele din glede og hindre din frimodighet.

Glem hvordan du har rotet det til tidligere, eller hvor mange feiltrinn du har begått. Du kan likevel starte denne dagen med å vite at du er rettferdig. Du er ikke rettferdig på grunnlag av noe du har gjort, men kun ved troen på Jesus har du mottatt selve Guds rettferdighet.

Den rettferdiges privilegier.

1Pet.3:12: «For Herrens øyne er over de rettferdige, og Hans ører er åpne for deres bønner….»

Sal 5: 13: « For Du, Herre, vil velsigne den rettferdige, Som et skjold vil Du omslutte ham med nåde.»

Sal.34:18: « De rettferdige roper, og Herren hører, og Han frir dem ut av alle deres trengsler.»

Sal 37:25: « Jeg har vært ung, og er nå gammel. Men jeg har aldri sett den rettferdige forlatt eller hans etterkommere tigge om brød.»

Sal 146: 8: «Herren elsker de rettferdige.»

La ikke djevelen fordømme deg og fortelle deg at du ikke er verdig til å motta disse velsignelser. Bekjenn høyt i dag: « Jeg er Guds rettferdighet!» Gå i tro og fryd deg over de privilegier Gud har beredt for deg!