Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far , barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, (2.Kor.1:3)

Gud blir kalt barmhjertighetens Far og all trøsts Gud. Begrepene barm og hjerte er to sammensatte ord. Det betyr å ta noen inn til seg. Ordet barmhjertighet er i slekt med miskunnhet, nåde og kjærlighet. Ordet nåde betyr ufortjent favør og gunst. Ordet barmhjertighet er en godhet, som ynkes, føler med oss, bryr seg veldig om oss.

Dake`s Reference Bible uttrykker det slik: Barmhjertighet, medfølelse er en bevegelse fra det innerste ved synet av noen i nød, lidelse, smerte. Det forårsaker en opprørende følelse som resulterer i handling for å bringe befrielse, helbredelse til mennesker i nød. Vår Far i himmelen har en kjærlig medfølelse for alle mennesker. Han vil vise sympati, nåde og er full av inderlig lengsel etter å vise godhet mot sine barn. Guds Ord sier at Herren er overveldende rik på medlidenhet og barmhjertighet. ( Jak.5:11)

Gud uttrykte all sin barmhjertighet og kjærlighet til menneskene på korset.

”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere.”( Rom.5.8)

Mange mennesker går rundt og venter på en spesiell tid da Gud skal gripe inn i deres liv. Det kan være at du trenger et mirakel, enten åndelig, fysisk eller psykisk. De gode nyheter er at Gud allerede har åpenbart sin kjærlighet, barmhjertighet og medfølelse til frelse og legedom. Vil du vite hvor verdifull du er, se på den prisen Jesus betalte for deg. Da Gud gjennom Jesus viste Sin kjærlighet til oss mens vi ennå var syndere.

Guds Ord sier ingen ting om at du skal bli fridd ut en gang. Nei, utfrielsen er allerede gitt deg.

Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike.” ( Kol.1:13)

Derfor er frelse, helbredelse, utfrielse allerede tilgjengelig for deg som Guds barn. Slutt å identifisere deg med at Jesus skal gjøre det en gang i fremtiden. I stedet identifiser deg med at Jesus allerede har gjort verket ferdig!

Takk Han i dag for at du ikke trenger å vente lenger. Du har allerede fått din helbredelse og utfrielse gjennom troen på Kristus!

Takk Han for at Hans barmhjertighet og kjærlighet ble åpenbart på korset og at det er ditt i dag!