1. Joh.4:8: «… for Gud er kjærlighet. »

I Den Gamle Pakt så vi primært Guds rettferdighet åpenbart. «Øye for øye og tann for tann.»Fordi de var åndelig døde mennesker og ikke født på nytt og ikke hadde Guds kjærlighet i seg. Den nye fødselen kom ved Jesus.

I den nye pakt ser vi Guds nåde og kjærlighet formidlet gjennom Jesus.

Da du ble født på nytt av Guds Ånd, kom Guds kjærlighet inn i deg. Du ble en ny skapning i Kristus, og den nye skapningen i deg er full av kjærlighet. Derfor ble også den nye skapningen presentert for en ny lov, nemlig kjærlighetens lov.(Joh.13:34)

Kjærligheten er lovens oppfyllelse.

Den gang da du ble et Guds barn, ble Gud din Far. Han er en Gud full av kjærlighet. Du er et kjærlighets barn av en kjærlighets Gud. Derfor er det mest naturlig for deg, som en ny skapning å vandre i denne kjærligheten.

Frigjør Guds kjærlighet i deg

Mange ber til Gud om å få denne kjærligheten. Men du kan ikke si at du ikke har denne guddommelige kjærligheten. Alle i Guds familie har den.

Rom.5:5: «….Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd.»

Guds Ord sier ikke at du skal få denne kjærligheten en gang. Men Bibelen sier at den allerede er utøst i ditt hjerte ved Den Hellige Ånd.

Kanskje du har stengt denne kjærligheten inne i deg, som i et fengsel og sluttet å praktisere den? Men ved å tro på Guds kjærlighet i deg og en viljes beslutning fra din side, kan du velge å vandre i denne kjærligheten og ikke la dine sanser dominere deg.

Guds kjærlighet i deg er større enn alt hat, bitterhet og sjalusi i verden.

1. Joh.4:4: « Han som er i oss, er større enn han som er i verden.»

Du kan praktisere denne kjærligheten i dag, ved at du begynner å tale kjærlighets fulle ord og gjøre kjærlighets fulle handlinger. Frigjør kjærligheten i deg i dag, finn noen å velsigne!

Vær en Jesus person i dag og praktiser Guds kjærlighet.