Den som bor i Den Høyestes skjul, skal hvile under Den Allmektiges skygge. Jeg vil si om Herren: Han er min tilflukt og min festning, min Gud, jeg vil sette min lit til Ham. ( Sal.91:1-2)

Du kan leve under Guds beskyttelse og bo i Den Høyestes skjul. Hvile i tro og trygghet på at Han tar vare på deg og beskytter deg. Selv om verden rystes av stadig verre sykdommer, økonomisk usikkerhet, frykt for krig og terrorisme.

Gud kan være din kilde og tilflukt i alle livets situasjoner. Om tusen faller ved din side, og titusen ved din høyre hånd, deg nærmer det seg ikke. (Sal.91:7)

Ingen sykdommer, plager og ulykker skal nå deg.

Ingen sykdommer, plager, ulykker skal nå deg. Du skal ikke rammes av noe ondt og ingen plage skal nå ditt hus, Guds engler skal bevare deg på alle dine veier. ( Sal.91:10-11 )

Tro Guds Ord om beskyttelse i dag i stedet for djevelens frykt og løgner. Vit at ditt liv er skjult med Kristus i Gud. ( Kol. 3:3)

Derfor må Djevelen først passere Gud og Kristus før han kan nå inn til deg.

Velg i dag å leve et liv i tro og ikke i frykt. Pris Han for Hans løfter og at Han har omsorg for deg og beskytter deg.

Lev i Salme 91 og tro Gud for beskyttelse for deg og din familie. Bekjenn denne salmen over ditt liv i dag!