Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus.”( Ef.1:3)

Å bli velsignet av Gud er ikke noe du oppnår ved lang og trofast tjeneste for Ham, eller en spesiell åndelig innsats og anstrengelse fra din side. Den åndelige velsignelsen er ikke knyttet til deg, men til Kristus. Det er i Ham vi er velsignet. Guds Ord sier ikke at du skal bli velsignet en vakker dag, nei Ordet sier klart at du allerede har blitt velsignet i Kristus. Det er Guds verk at du er i Kristus. ( 1. Kor.1:30)

Gud plasserte deg i ham da du ble født på nytt og gjort til en ny skapning. Du er i Han og Han er i deg. ( Joh.14:20)

Og ved at du har blitt plassert i Kristus, har du også blitt velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen. Alt du kan identifisere med Kristus, har blitt ditt.

Du har alle ting i Ham.( Rom.8:32)

Du har blitt velsignet åndelig, fysisk, materielt og økonomisk.

Ingen forbannelse kan nå deg.

”Lik spurv og svale som flyr uten mål, er grunnløs forbannelse den rammer ikke.( Ord.sp.26:2, 1978 overs.)

Å velsigne betyr å tale vel om noen. Det motsatte av velsignelse er forbannelse og det betyr å tale ille om noen. Djevelen kan ikke lengre tale ille om, forbanne eller fordømme deg. Jesus levde ett liv i absolutt oppfyllelse av alle lovens krav og ble derfor selv frikjent av loven.

På samme måte tok Han lovens forbannelse og dom på seg i det Han lot seg henge på forbannelsens tre.( Gal.3:13)

Lovens krav om at synderen måtte dø oppfylte Han i sin egen død. Kristus oppfylte og fullbyrdet loven da Han ropte: ” Det er fullbrakt.”

I Kristus opphørte derfor lovens forbannelse og kraft. En forbannelse som allerede har rammet sitt offer, har ikke lengre noen kraft. Straffen og forbannelsen rammet Jesus engang for alle. Du er derfor fri. Hver og en som tror på Kristus er utfridd fra lovens forbannelse og kan leve i Guds velsignelse. Fryd deg i dag over at ingen forbannelse kan nå deg, fordi du er i Kristus og er så velsignet!