”Dette er pakten som Jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren: Jeg vil legge Mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil Jeg skrive dem.”

Og:” Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.” ( Heb.10: 16-17)

Ofringene under loven gav bare en påminnelse om synder. (Heb.10:3)

Den gamle pakts ofringer dekket kun over syndene. Derfor levde menneskene med konstant fordømmelse, dårlig samvittighet og følte seg uverdige for Gud.

Men under den nye pakt sier Guds Ord at deres synder og deres lovbrudd skal Han aldri minnes mer. (Heb.10:17)

Gud ser menneskenes fortid, nutid og fremtid og Han sier at deres synder og deres lovbrudd skal Han aldri minnes mer.

Du sier kanskje: ” Men hva om vi synder?” Det er jo akkurat da Gud sier at Han ikke husker våre synder. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus Den rettferdige. Han er selv soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. (1Joh.2:1-2)

På korset gav Jesus sitt liv, som ett fullkomment offer og tok bort våre synder for alltid!

Det er når vi synder at vi trenger nåde. Gud har tilgitt oss alt i Kristus og Han minnes aldri våre synder. Evangeliets kraft er att: vi er satt fri i fra ett liv under fordømmelse og dermed ett liv i synd. Da kan vi tjene Gud med frimodighet og glede. Egenrettferdige og loviske predikanter vil hele tiden påminne deg om dine svakheter og synder, slik att du kommer under fordømmelse og mister gleden. Men Herren sier: ” Dine synder og lovbrudd vil Jeg aldri minnes. ”aldri, aldri, aldri

Det er Loven som gir synden kraft. (1. Kor.15:56).

Men nåden i Kristus har gitt oss kraft til ett liv i seier over synd.

Takk Han i dag for at du er tilgitt for alltid. Du kan tjene Gud med frimodighet og glede!