Sett din vei i Herrens hånd og stol på Ham! Han skal gjøre det. (Sal.37: 5)

Når vi lever ved Jesu Kristi tro, den troen som vi har fått som en gave i frelsen, kommer vi inn i troens hvile. Troen slipper brevet i postkassen og lar det gå. Vantroen holder fast på ett av hjørnene av det og undrer seg over at svaret ikke kommer. Du kan ha ferdig skrevne brev i skrivebordet, men de vil ikke utrette noe før du slipper dem ut av hendene og betror dem til postvesenet.

Overlat saken til Gud

Slik er det med troen på Gud, vi overlater saken til Gud og Hans løfter og stoler på Han, så vil Han gjøre det.

Sett din vei i Herrens hånd og stol på Ham! Han skal gjøre det!

Tro er å forvente at Gud holder sitt Ord.