For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.( Heb.4:15-16)

Hvilken tidsepoke lever vi i? Vi lever i den tiden hvor vi kan få miskunn og nåde. Vi leser om ulike tidshusholdninger i Bibelen: den i paradiset, før syndefloden, den pattrialske; lovens husholdning, nådens husholdning, tusenårsriket og – evigheten.

Vi lever ikke nå i tusenårsriket eller lovens tidshusholdning, men i nådens tidsperiode.

Lovens tidsperiode hadde sin funksjon frem til korset. Før korset måtte de gjøre gjerninger for å bli rettferdige. ”Det mennesket som gjør det budene sier, skal leve ved dem” (Gal.3:12)

Etter korset er vi blitt rettferdige ved tro. Vi lever under nådens husholdning.

I lovens tankegang er fokuset. Hva jeg må gjøre for å tilfredsstille Guds krav eller bli akseptert av Gud. Nåden er at alle lovens krav er tilfredsstilt i Kristus og at Han sto opp til vår rettferdighet for tid og evighet.

Jeg kjenner en pastor som hadde glemt at sommertiden var over. Han lot være å stille klokken frem, han tok feil av tiden og kom til møtet en time for tidlig. Dessverre er det slik at mange tar feil av tiden vi lever i

Grunnlaget for å ta imot fra Gud er av nåde ved tro.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. ” (Ef.2:8)

Noen velger å leve sitt liv på lovens vei i stedet for nådens vei. De mener at loven fortsatt har sin funksjon i dag. Det er å bomme fullstendig på tiden vi lever i. Vi lever ikke i lovens tidsepoke, men i nådens tid. Det eneste grunnlaget vi har for å ta imot fra Gud er av nåde ved tro. Det var på det fundamentet vi ble frelst og det er på det grunnlaget vi lever det kristne livet. Vi lever hver dag i Hans nåde og vandrer med Ham i tro! Troen har sitt fundament i Kristi fullbrakt verk, der alt er ferdig og all menneskelig ros er utelukket.

Derfor kan vi frimodig komme inn for Guds trone og ta imot nåde og miskunn i rett tid.

Takk Han i dag for at vi lever i en tid som denne, i nådens tid og ikke lovens tidsepoke!