Nå er dere Kristi legeme, og hver for seg er dere lemmer på Hans legeme.”

( 1Kor. 12: 27 )

Guddommelig helbredelse er Guds liv i vår kropp. Det er Jesu Kristi herredømme i vårt legeme, Hans liv manifestert i vår kropp. Det er våre lemmer forenet med Kristi legeme, så ett at Guds Ord sier, vi i dag er Hans kropp på jorden. Hans guddommelige liv flyter i våre lemmer. Det er Guds type liv, zoe, som pulserer fra din gjenfødte ånd og ut i ditt legeme. Den som har Sønnen, har livet. ”( 1 Joh. 5:12) Kristus er derfor Herre for hele mennesket. Ja, Han er selve livet.

Kristus bor i oss ved troen. Den oppstandne Kristus tilhører oss med alt Han eier og alt Han har. Vi er lemmer på Hans legeme, Hans kjød og Hans ben

Tro det og ta imot det og la Guds Sønn `s liv helbrede din kropp i dag. Og la også Hans helbredelses liv helbrede mennesker rundt deg.

Kristus i deg vil kvikke opp din kropp.

Og dersom Kristus er i dere, er legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.

Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de dødelige legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere.» ( Rom. 8:10-11 )

Kristus i deg vil kvikke opp og helbrede din kropp. Når vi tok imot Kristus i vårt hjerte, skjedde det alene av nåde ved tro. På samme måte kan du ta imot Ham, som din helbreder. Guds Ord sier at hører vi Kristus til , har vi også fått del i Kristi Ånd. ( Rom.8:9 )

Kristus i deg vil levende gjøre ditt dødelige legeme. I en engelsk oversettelse står det at Han vil kvikke opp din dødelige kropp ved Sin Ånd, som bor i deg.

Vår forening med Kristus resulterer i at Kristi oppstandelses kraft gjennomsyrer vårt legeme og kvikker det opp. Kristi liv i oss gir legedom til vår kropp. En av grunnene til at Kristi Ånd bor i oss, er at Han vil helbrede våre fysiske kropper fra de sykdommer i verden; som prøver å henge seg på oss. Når vi tror at Kristi oppstandelses kraft og Hans liv bor i oss, vil vi bli helbredet i samme øyeblikk, som sykdommen rører ved oss.

Takk Han i dag for at du har Kristi liv og oppstandelses kraft boende i deg, som kvikker opp og helbreder din kropp!