Heb.4: 3, 9-10: ” Det er vi som går inn til hvilen, vi som tror. Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger.

Gud har sørget for en sabbatshvile, og du kan leve i den. De som den først var gitt til, kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor gjenstår det en hvile for Guds folk. David sang om den, men Israel avslo Guds hvile. Josva kunne heller ikke gi dem denne hvilen. Den er derfor reservert til de troende, Guds barn.

I Den gamle pakt stod alltid prestene når de bar frem de daglige ofrene for menneskenes synder. Fordi verket ennå ikke var ferdig. Men etter at vår yppersteprest Kristus bar frem ett fullkomment offer for synder, satte Han seg ned ved Guds høyre hånd. (Se Heb.10: 11-12)

Når Kristus har satt seg, kan vi sette oss.

Når Kristus har satt seg, kan vi også sette oss. Vi hviler trygt i et verk som er ferdig og vi sitter med Ham i det himmelske.

La oss derfor være ivrige etter å komme inn i denne hvilen og se at det ikke er noe mer som må gjøres. Alt er gjort!

Frelsesverket er ferdig, så la oss ha vår tillit i det og ikke i våre egne gjerninger. Nå kan du hvile fra dine gjerninger, liksom Gud gjorde fra sine og stå fast i Jesu fullbrakte verk. Hans verk er fullkomment. Kristi rettferdighet krever ikke noe mer. Våre synder er sonet og vi er tilgitt og rettferdig. Vi trenger ikke lengre å streve for å få vår helbredelse. Gud har allerede gitt oss den i Kristus. Ved Hans sår har vi fått legedom. Takk Han for det!

Nå er Jesus herliggjort, Ånden er sendt og Han bor kontinuerlig i oss. Kristus tok også vår fattigdom og forbannelse på korset. Vi kan leve i overflod og velsignelse. Søket er over, verket er ferdig.

Den som tror på Kristi fullbrakte verk går inn i denne hvilen, i tro på at alle deres behov er møtt.