Paulus, kalt til Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og vår bror Sostenes, til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalt til å være hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. (1. Kor.1:1-2)

Jeg ønsker å hilse deg fra Guds Ord med å si at du er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellig. Her leser vi at vår hellighet er i Kristus Jesus. Han har blitt vår helliggjørelse. ( 1. Kor. 1:30) Han er vårt eksempel og vår standard!

Mye hellighets forkynnelse har blitt den rene åndelige torturen. Lista har blitt hengende så høyt og kravet så stort at det nesten ble en umulighet å bli hellig. Såkalt hellighet i verste konsekvens har blitt at man er mer opptatt av klesdrakter, hårfrisyrer, øreringer, musikkstiler, hva man skal ete og drikke m.m. fremfor å formidle evangeliet og åndens frukt, kjærlighet, glede fred, vennlighet, godhet, nåde og tilgivelse. Fokuset har blitt ytre ting fremfor å formidle Kristi natur, kjærlighet og nåde. Forkynnelsen som ofte blir applaudert og kalt radikal, har vært dominert av loviske krav,” Du må være hellig!”. Og som et resultat av dette, har mange kristne fått en merkelig atferd. Noen har isolert seg i kloster og lever i en asketisk tilværelse. Eller de har isolert seg i sine trygge menigheter, fordi at verden der ute har blitt så skremmende og syndig. Som en av de mest kjente vekkelse sangen lyder så betegnende. Hør, hvor det stormer der ute, Her er det fredfullt og tyst.”

Fariseere og egenrettferdige i generasjoner

Man har blitt alvorlig, askegrå i ansiktet og kvinner har ikke fått lov til å sminke seg og bære øreringer, for da skikker man seg lik denne verden. Frukten av en slik forkynnelse har i generasjoner produsert fariseere og egen rettferdige med en meget lav toleranse grense for andre. Resultatet har blitt at man har hevet seg over andre og sett ned på mennesker med fordømmelse og forakt, Synderne har man skjøvet fra seg, fordi de ikke har klart å leve opp til den samme moralske standarden, som de selv mener å ha. Budskapet har vært lovisk og konfrontert syndens konsekvenser fremfor å forkynne syndens kur, evangeliet, at Jesus har sonet all verdens synd! Og i Ham er vi allerede elsket, akseptert, tilgitt og rettferdig for tid og evighet.

Kristus er vår helliggjørelse og vårt eksempel.

Jesu hellighet resulterte ikke i egenrettferdighet, fordømmelse og isolasjon. Han omgav seg med alle typer menneske og ble endog kalt en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn. ( Luk.7:34)

Jesus viste nåde, elsket, tilgav, helbredet og løftet mennesker. Syndere følte seg akseptert, fikk sine synder tilgitt og sin selvrespekt tilbake. De syke ble helbredet, de utstøtte ble hjulpet og de sultne ble mettet. Vi er som Han er i denne verden. Han har blitt vår helliggjørelse. Se på deg selv, og vær bevisst at Kristus bor i deg. Du er hellig fordi Han har blitt din helliggjørelse. Derfor kan du formidle Hans barmhjertighet, kjærlighet, renhet, tilgivelse og nåde til mennesker i dag!