For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. ( Ef.2:10 )

Som troende gjorde vi ikke oss selv til den vi er. Det var Gud, som gjorde det. Vi er Hans verk. ”Jeg er så uverdig, ” sier mange kristne. Og de tror at de er veldig ydmyke. Ikke snakk nedlatende om Guds skapning. Gud skapte ingen uverdig ny skapning. Å si at du er uverdig er ikke ydmykhet, det er uvitenhet angående Guds Ord. Du er Guds verk skapt i Kristus Jesus. Du er designet av Ham, skapt i Hans bilde, for å dele hans liv, kjærlighet, plan, hensikt. Du er derfor uendelig verdifull for Ham. Når du nedvurderer deg selv, klager du egentlig over det Gud har gjort i deg. Du undervurderer Hans arbeid, Hans verk. Slutt å se på deg selv fra et naturlig synspunkt. Du er ikke først og fremst den andre sier at du er. Du er kanskje ikke en gang den du selv tror at du er. Du er den Gud sier at du er. Se på deg selv i Kristus. Din Far i himmelen ser ikke deg, slik andre ser deg. Han ser deg i Kristus.

Hvem er du?

Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet med lovløshet (*urett)? Og hvilket samfunn har lyset med mørket?

Og hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hvilken delaktighet har en troende med en ikke – troende?

Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder? For dere en den levende Guds tempel (2Kor.6:14-16)

For at din tro skal vokse, er det viktig at du begynner å se deg selv, slik som Gud ser deg. Og at du bekjenner i samsvar med det.

Guds Ord sier her at de som tror, blir kalt troende. De som ikke tror, blir kalt vantro.

Du som er frelst er en troende og ikke en vantro.

De troende blir kalt rettferdighet og – de vantro blir kalt lovløshet (* urett). Kaller du deg selv for rettferdig? Guds Ord sier ingen ting om at du er en synder frelst av nåde. Nei, du er en rettferdig.

De troende blir kalt lys og – de vantro blir kalt mørke. Hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial? Her blir menigheten kalt Kristus. Vet du at du er i Kristus? Han er hodet og vi er kroppen. Du har ikke ett navn på ditt hode og et annet navn på din kropp. Menigheten er Kristus og vi er Kristi legeme her på jorden, individuelt og kollektivt.

Takk Han i dag for at du er i Kristus! Du er en troende, du er rettferdig, du er lys, og du er Guds tempel!