Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. ”

( Heb.10:10)

Loven kunne aldri gjøre oss fullkomne innfor Gud. Om blodet av okser og bukker kunne ta bort synder, ja da sier Guds Ord at de ikke lengre ville ha synder på samvittigheten. Men ved at de år etter år under loven fortsatte med ofringene, ble det bare en påminnelse om synder og at de fortsatt var syndere av natur.

Dyreoffer kunne ikke fjerne synden. Den kunne bare dekke over syndene, men aldri ta de bort for alltid. Derfor hadde de fortsatt synd på samvittigheten. Men det som loven ikke klarte, gjorde Gud ved å sende sin Sønn.

For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende Sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld; Han fordømte synden i kjødet. ”( Rom.8:3)

Jesu fullkomne offer tok bort synden for alltid.

Men nå, en gang ved tidsaldrenes slutt, er Han åpenbart for å ta bort synden ved å gi Seg Selv som offer.( Heb.9:26)

Jesus tok bort synden ved sitt offer for alltid. Guds Ord sier at Han vant en evig forløsning. (Heb.9:12)

Det Han gjorde gjelder for tid og evighet!

Jesu blod er utgytt i himmelen i det aller helligste for oss. Det er et vitnesbyrd om vår evige forløsning.

Mange sliter med å prøve å bli helliggjort og bra nok for Gud. Men Guds Ord sier at vi er blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme. Det Han gjorde var bra nok!

Og at Han ved ett offer har for all evighet gjort dem fullkomne, som ble helliget.

(Heb.10:10, 14)

Når en straff er sonet ferdig, må den ikke sones om igjen. Og når en gjeld er betalt, trenger den ikke å betales flere ganger. Den eksisterer ikke lenger. Jesu blod har renset vår samvittighet fra all synd, slik at vi kan tjene den levende Gud med frimodighet uten skyld og skam. Vi er blitt nye skapninger, helliget, gjort fullkomne og akseptert av Gud ved Hans fullkomne offer. Fryd deg over det i dag!