Da fikk de i hemmelighet forledet noen til å påstå: «Vi har hørt ham tale spottende ord mot Moses og Gud.» Der førte de fram falske vitner som sa: «Denne mannen holder ikke opp med å tale mot det hellige sted og mot loven. Vi hørte ham si at denne Jesus fra Nasaret skal rive ned helligdommen og forandre de skikker vi har fra Moses.» Alle som var til stede i Rådet, stirret på ham og så at ansiktet hans var som en engels ansikt.”(Ap. gj.6: 11,13-15)

Stefanus ble anklaget for å ta et oppgjør med Moses, templet. Loven og de religiøse skikkene som var representert ved den. Stefanus hadde en åpenbaring om at den gamle pakt representert ved Moses var over.

Jesus kom for å fullbyrde Den Gamle pakt med dens prestetjeneste, soning; ofringer og lovens bud. Og på samme tid etablere en ny pakt basert på en fullkommen forløsning i stedet for flere ofringer og renselser. Den nye skapningen i Kristus har fått et nytt prestedømme basert på et fullkomment offer og et nytt bud; kjærlighets budet. Vårt liv er nå grunnlagt på Kristi fullbrakte verk. Han har introdusert oss for den nye skapningen. Den lever dominert av en ny lov, et nytt bud, nemlig kjærlighets budet. Jesus har etablert en ny pakt for en ny skapning. Det er en forandring, som har skjedd i vårt hjerte når Kristus flyttet inn.

Den nye pakts tjeneste.

Nå bor ikke Gud lengre i hellige bygninger; kirker elle templer. Vår kropp har blitt Hans tempel og Hans hus. Han bor i oss ved Sin Ånd. Vi trenger ikke De ti bud, Loven. Den Nye Pakt har bare ett bud, kjærlighets budet, som oppfyller Loven. Vi trenger ingen prester eller prestetjenester til å representere oss og bære frem temporære offer. Kristus vår yppersteprest har båret frem ett fullkomment offer for tid og evighet og fylt oss med sin rettferdighet. I Den Nye Pakt er vi alle konger og prester for Gud. Vårt offer er lovprisnings offer av lepper som priser Hans navn. Vi trenger ingen religiøse ritualer og former. Der Guds Ånd er, er det frihet til å uttrykke vår glede og begeistring for Herren fra vårt hjerte. Vår Gudstjeneste er spontant fra hjertet og ikke bestemte, religiøse former.

Derfor kan du lovprise Herren i dag i Din Frelsers Kirke, som er din kropp, ut i fra ett takknemlig hjerte!

Stefanus opplevde en utildekket herlighet.

Alle som var til stede i Rådet, stirret på ham og så at ansiktet hans var som en engels ansikt. ( Ap.gj.6: 15)

Stefanus tok, som vi har sett, et oppgjør med Moses, templet, Loven og de religiøse skikkene som var representert ved den. Stefanus hadde en åpenbaring om at Den Gamle Pakt `s Gudstjeneste representert ved Moses var over. Derfor fikk han anklager imot seg, på samme måte, som det også skjer i dag.

I Rådet skinte Stefanus`s ansikt som en engels ansikt. Han gjorde ikke som Moses og tok et dekke over ansiktet fordi han var redd at herligheten skulle bli borte. Nei, han lot bare herligheten skinne for menneskene omkring seg. Når vi forkaster Loven, representert ved Moses og ser inn i frihetens fullkomne lov i Kristus, så vil vi bli forvandlet fra herlighet til herlighet ved Guds Ånd. Vi vil bli bærere av Guds utildekkede herlighet. Kristus i oss er håpet om herlighet. Vi lar Kristus virke igjennom oss og handler på den skatt, som vi har på innsiden, så vil mennesker bli berørt av Hans nærvær. For det er kun i Kristus at dette dekket blir borte.

Takk Han i dag for at du er bærer av Guds utildekkede herlighet i Kristus!