Han sendte Sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra deres undergang.”( Sal.107:20 )

Å ta imot helbredelse, er et spørsmål om troen på Guds Ords integritet. Mange har ikke forstått at Gud helbreder i dag gjennom sitt Ord. Gud i Kristus fullførte en perfekt forløsning. I denne forløsningen finnes fullkommen helbredelse for enhver sykdom og plage. Ved Hans sår ble dere legt.(1Pet 2:24). Men på grunn av manglende kunnskap om Guds Ord og løfter, finnes det fortsatt dessverre mange syke.

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. ”( Joh. 1:1, 14)

Først sendte Han sitt talte Ord gjennom profetene. Deretter ble Ordet kjød i Kristus. Vi ser Hans levende Ord åpenbart i evangeliene gjennom Jesu liv og gjerninger.

Guds Ord er nå!

Ordet blir kun levende for oss når vi handler på det. Ordet er Guds tale til deg og meg og det er alltid nå. Guds Ord er alltid nå; slik Gud alltid er nå. Gud åpenbarte seg for Moses i 2. Mos 3:14” Gud sa til Moses: JEG ER DEN JEG ER” Og Han sa: ”Dette skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.”

Gud sa ikke til Moses; Jeg var; eller Jeg skal bli en gang, har sendt deg. Nei, Gud sier: JEG ER; har sendt deg. Gud er nå, slik Hans Ord er nå. Herren er din lege nå. Guds Ord helbreder deg nå. Ved Hans sår har du fått legedom nå.

Du kan tro det og takke Han for legedom i dag!