2. Kor.3:13: ” Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet sitt, slik at Israels barn ikke skulle se slutten på det som forsvant.”

Guds herlighet skinte på Moses`s ansikt, men herligheten forsvant. Guds herlighet skinner i den troendes hjerte konstant. Månen er avhengig av solen. Den har ingen egen energi. Månene reflekterer solens lys. Sollyset er ca. 400000 ganger så sterkt som månelyset.

Moses var avhengig av en ytre påvirkning som bare berørte hans ansikt. Fordi at mennesket i Den Gamle Pakt ikke var født på ny, kunne herligheten bare komme over enkelte tjenester som kongen, profeten og presten.

Den nye pakts herlighet!

I Den Nye Pakt har Guds herlighet flyttet inn i alle de troende. Moses måtte oppsøke Gud på fjellet for å få et lite blaff av herligheten. I Den Nye Pakt har Herren kommet ned til oss ved Den Hellige ånd og flyttet inn i våre hjerter. Mange søker og jager etter Guds herlighet. De sier: møt meg Gud. Men de gode nyheter er at Han bor jo i deg ved Den Hellige Ånd. Din kropp har blitt Hans tempel og Guds herlighet og lys skinner nå i våre hjerter konstant uten opphold.(2 kor 4:6)

Takk Han for en bedre pakt, og at Jesus nå bor i deg med en større herlighet.