Joh.14: 16-17 : Og Jeg vil be Faderen, og Han skal gi dere en annen Talsmann; for at Han skal bli hos dere til evig tid, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.

Rundt 1750 oppdaget Benjamin Franklin at lyn er elektrisitet, og at han kunne forklare hva elektrisk ladning var. Sent på 1700-tallet frembrakte de italienske forskerne Luige Galvani og Alessandro Volta den første elektriske strømmen. I dag vet vi hvordan vi kobler oss inn på elektrisk kraft, slik at vi kan få lys, varme og kraft til diverse formål. Og vi bruker det daglig.

Elektrisiteten har vært der helt fra tidenes morgen, men Benjamin Franklin oppdaget den.

Den Hellige Ånds Kraft har stått konstant på siden Pinsedagen, men vi må lære oss hvordan vi kobler oss inn på og aktivisere den.

Du er identifisert med Kristus.

1. Kor.1:30: « Men det er av Gud at dere er i Kristus Jesus. »

Jesus sier i Joh.14:18,20: « Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere. På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere.

Skal du kunne forløse Den Hellige Ånds kraft, må du ha en klar og urokkelig bevissthet om at du er identifisert med Kristus og at Kristus Den Salvede, bor i deg. Du er bærende av Hans kraft.

Jesus sier til kvinnen med blødning i Mark.5:34: « Datter, din tro har frelst deg. Gå i fred og vær helbredet fra din plage!»

Kvinnen utløste kraften, som var over Jesus og tok sin helbredelse, som en Pitbull tar et kjøttbein, ved at hun bekjente og handlet på sin tro. Jesus kjente at en kraft gikk ut fra Ham.

Den Hellige Ånds kraft blir aldri aktivisert før tro er utøvd. Ved tro kan du plugge inn i Guds alltid nærværende kraft. Troen er bryteren som kobler deg til kraften. Ved at du bekjenner og handler på Guds Ord, vil du forløse Den Hellige Ånds kraft over ditt eget og andre menneskers liv.