“Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. (Joh. 16:13)

Den Hellige Ånd er ikke kommet for å gi oss merkelige åpenbarelser, men for å bringe oss lys og liv.

Som en sa til meg med et glimt i øyet; Asbjørn blir det tegn, under og merkelige gjerninger på møtet i kveld. Og jeg svarte med et smil; ikke merkelige gjerninger, men mektige gjerninger!

Jo mere vi vandrer med Ham, jo klarere og enklere vil Hans opplysning og ledelse bli. Den Hellige Ånd har kommet for å veilede oss til hele sannheten. Han kaster lys i vårt hjerte for å vise oss Kristus i oss. Han åpenbarer Kristus for oss og opplyser Guds Ord for å gjøre de Guddommelige sannhetene levende og klare, for vår åndelige forståelse. Den Hellige Ånd herliggjør Jesus og setter Kristus i fokus og ikke mennesker. For det blir så lett at både sanger og forkynnelse blir menneske fokusert. Når vi synger sanger som f.eks. vi er de uovervinnelige, vi er urokkelige, vi er de seirende ha. ha …ha halleluja!
Det er stor forskjell på å være menneske fokusert på hva vi er og kan i det naturlige, slik at jeg – et blir opphøyd og å være fokusert på hvem vi er og hva vi kan i Kristus.

Når vi proklamerer hvem vi er i Ham, så er det Kristus som får all ære og opphøyelse. Paulus sier: Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.”( Galaterne 2:20 “

Paulus var ikke så opptatt av seg selv, men av Kristus. Den Hellige Ånd vil alltid herliggjøre Kristus og sette Kristus i fokus.

Gud vår Far vil gi deg visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om Ham.

Du kan be om at vår Far skal gi deg visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om Ham så du lærer Gud å kjenne.

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.” ( Ef.1:17-23)

Be denne bønnen regelmessig og Den Hellige Ånd vil gi deg visdom og åpenbaring så du lærer Gud å kjenne. Du vil forstå hvilket håp du har, få en klarere forståelse av din arv i Kristus og hvor overveldende Guds kraft er i deg som tror, slik at Kristus bli herliggjort i ditt liv!