Men det er av Ham at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. ”(1. Kor.1:30)

Kristus har blitt din forløsning. Ordet forløse kan nesten virke gresk på oss , men Webster`s oversettelse definerer forløse slik: ” Å kjøpe tilbake; å fri fra fangenskap ved å betale løsepenge.

I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes rikdom. ( Ef.1:7)

Dine synder, ja all verdens synder er sonet. Vi er kjøpt tilbake til Gud ved at Jesus betalte en løsepenge. Han betalte ved sitt blod. Jesus vant en gang for alle en evig forløsning.( Heb.9:12)

Hans verk på korset gjorde at vi ble fullstendig fri fra djevelens fangenskap av synd, sykdom, fattigdom, evig død, ja alt som vi kan identifisere med Adams fall. Da Adam falt, gikk menneskeheten inn i fangenskap, men Gud hadde en plan, en plan om forløsning. Og Han sendte Jesus Kristus for å fullbyrde den.

Webster definerer fullbyrde slik: ” Oppfylle i alle detaljer , perfekt, fullkommen. ”

På korset og i sin oppstandelse vant Jesus en fullkommen seier og Han oppfylte i alle detaljer og gav oss en perfekt og fullkommen frelse.( Heb.7:25)

Alt som du noen gang skulle trenge for å leve det kristne livet, er allerede oppfylt i Kristus Jesus. All åndelig velsignelse er overført på din konto i Kristus. ( Ef.1:3, Rom. 8:32)

Guds Ord gir deg lys.

Det eneste du trenger, er å få hjertets opplyste øyne, slik at du kan se det du allerede har fått. Guds Ord opplyser deg og viser deg at du ikke lengre er tigger, men arving, en sønn eller datter av Gud. (Gal.4: 6-7)

På korset tok Jesus din synd, du fikk Hans rettferdighet.

Han tok din skam, du fikk del i Hans herlighet.

Han tok din forbannelse, du fikk del i Hans velsignelse.

Han tok din sykdom, du fikk Hans legedom.

Han tok din fattigdom, du fikk del i Hans rikdom og overflod.

Han tok din død, for at du skulle få del i Hans evige liv.

Takk Han i dag for at du har blitt forløst!