1. Kor 3: 21- 23 For alt hører dere til …., men dere hører Kristus til , og Kristus hører Gud til .»

Jeg har hørt mye forkynnelse som går ut på å fortelle de kristne hva de burde ha hatt og hva de skulle ha gjort. I stedet for å fortelle hva vi allerede har fått i Kristus.

Da du ble født inn i Guds familie, ble det din rett og ditt privilegium å bruke Jesu navn. Alt som Jesus kjøpte og betalte for på Korset ble overført på din konto. (Ef.1:3, Rom 8:32)

I Lukas 15 leser vi historien om den fortapte sønnen. Den fortapte sønnen er et bilde på synderen som sank ned i det dypeste liv av fornedrelse. Faderen er et bilde på vår kjærlige himmelske Far. Da må den eldste broren være et eksempel på en trofast kristen, som ikke kjenner sine privilegier.

Da den eldste broren kom hjem fra markene, hørte han musikk og dans. En tjener fortalte ham: din bror er kommet hjem ….din far har slaktet gjøkalven.»

Da ble den eldste broren sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og bønnfalt ham, men han ville fremdeles ikke komme inn. «Jeg har tjent deg trofast i alle disse årene. Jeg har alltid stilt opp og aldri stukket av, eller sløst bort dine penger. Men du har aldri gjort i stand en fest for meg.( Fritt oversatt )

Da svarer faren: Sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt

Det er bra med trofasthet i livet og i menigheten, men det gir oss ikke automatisk adgang til våre rettigheter i Kristus. Navnet Jesus er inngangen til Faderens velsignelser. Bruk dette navnet i dag i tro og ta ut dine privilegier. Alt Kristus har, tilhører også deg i Hans navn.