“Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg ”(Matt6:33)

Grunnlaget for å kunne sette seg til dekket bord og kunne nyte Guds velsignelse, er å oppdage Guds rettferdighet i Kristus Jesus.

Mange får aldri satt seg til ro ved dekket bord. Fordi de ikke tror, føler seg bra nok og verdig til å motta Guds velsignelser.

Guds Ord sier:” Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. “

Jesus snakker i dette kapitlet om at vår Far i himmelen har omsorg for at vi har det vi trenger i livet, slik at vi skal slippe å bekymre oss for mat, drikke, klær osv, at alle våre økonomiske og daglige behov er møtt.

Fundamentet for å ta imot Guds velsignelser i Kristus.

Fundamentet for å ta imot disse ting er å søke Guds rettferdighet. Guds rettferdighet er Kristus, Han er vår rettferdighet fra Gud.(1 Kor.1:30)

Gjennom troen på Kristus, har Hans rettferdighet blitt din. Kristus representerer deg i himmelen. Du er akseptert, elsket, tilgitt og inkludert i Ham. Du ber med stor frimodighet og vet at dine bønner blir hørt, fordi ingen synd, skyld eller uverdighet står mellom deg og din Far lengre. Det gamle livet og dine synder er fjernet for tid og evighet i Kristus Jesus. Du er en ny skapning og akseptert i den elskede. Far i himmelen hører dine bønner, slik Han hørte Jesu bønner når Han gikk her på jorden. Fordi du er som Han er i denne verden.(1. Joh.4:17)

Bli bevisst din rettferdighet i Kristus og nyt Guds velsignelser i dag!