”Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. ”( 1. Kor. 1: 27-29)

Gud elsker å vise sin store nåde og forvandle menneskers liv. Han er glad når Han kan ta den mest utstøtte og gjøre til et strålende eksempel på Hans forløsende nåde og godhet. Han vil vise Sin kjærlighet overfor mennesker som har blitt et offer for satans hat.

De som har vært de verste eksempler på fiendens makt til å ødelegge menneskers liv, vil Gud bruke til å vise hvilken kraft det er i nåden. Han ønsker å ta de ting i våre liv som har vært mest ødelagt, de områdene som har vært hardest og mest fiendtlige mot Gud og mennesker og så forvandle dem til å bli akkurat det motsatte av det de var før.

Hvor synden ble stor, ble nåden enda større.

Han danner ydmykhet av den sterkeste egenviljen. Han gir oss Sin tro og gjør den fast i stedet for et liv under tvilens og fryktens skyer. Gud skaper den skjønneste guddommelige kjærlighets natur av de mest steinharde, hatefulle og selviske hjerter. Guds nåde overvinner alle slags temperament. Hans kjærlighet når oss under de mest ugunstige omstendigheter. Herren forandrer forbannelse til velsignelse og viser både mennesker og engler at hvor synden ble stor, blir nåden ennå større. Ja, Guds forvandlende nåde gjør oss til helt nye skapninger i Kristus.

Takk Han i dag for Hans uendelige nåde!