”Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Men i Kristus Jesus er nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. (Ef.2:12-13)

Mange tror at Norges kristne kultur arv er ”De ti bud ” og at det er den arven vi er satt til å bevare og formidle.

Vi som nordboere kjente ikke til paktene, verken Abrahams pakt eller Mose pakten, de ti bud.

Vi var fremmede for den jødiske tradisjon og også utenfor Kristus. Vår arv var dessverre troen på nordisk mytologi med Tor, Odin og Frøya. Og når endelig evangeliets lys kom til oss, fikk vi ikke Kristus alene, men også jødedommen. Og som en del av denne pakken, Loven, ”de ti bud”

Loven fulgte med på lasset..

Selv om vi opplevde en reformasjon med Martin Luther og ble fri fra avlatshandel, fulgte allikevel loven dessverre med på lasset.

Moseloven ble aldri gitt til oss, men til jødene. Guds Ord sier at vi ikke var under loven og ikke hadde loven, de ti bud. (Rom 2:14. 1. Kor.9:21)

I sin undervisning er Paulus veldig klar på at jødene hadde loven, hedningene har samvittighetens lov; mens Guds menighet er underlagt Kristi lov (kjærlighetens lov).

Vi har mye å takke jødene for, frelsen kom jo fra jødene gjennom Kristus. Men jødedom er en annen religion og ikke kristenliv. Jesus selv kolliderte jo hele tiden med den jødiske religionen og de religiøse lederne for sin tid. Han forkynte: omvend dere og tro kun på evangeliet.(Mark 1:15)

Å være en kristen er ikke å bevare og formidle den jødiske kulturarven Moseloven, de ti bud, men alene å formidle Kristi nådes evangelium, som er kjemisk fri fra lovgjerninger.

Vår oppgave er ikke å forkynne lov og evangelium, men bare evangelium. (Mark.16:15)

Høyere standard i Kristus.

”For dem som er uten lov, er jeg som en lovløs- uten å være lovløs overfor Gud, men er i Kristi lov, så jeg kan vinne dem som er uten lov.( 1. Kor.9:21)

Noen tror at vi ikke kan være en kristen uten å ha ”Loven” som rettesnor og veiviser i livet og at dette vil senke den moralske standarden, og at vi blir lovløse.

Guds Ord sier at vi som Guds menighet er underlagt Kristi lov. Standarden i det kristne livet er ikke den jødiske arven ” De ti bud”, men Kristi kjærlighet.

Denne kjærligheten får vi når vi tar imot Kristus. Og Kristi kjærlighet i oss oppfyller Loven.(budene) Rom 13:8-10) Kjærligheten som Kristus virker gjennom oss har en mye høyere standard enn Loven kunne produsere. Lovens bud var øye for øye og tann for tann, men Kristi bud er at vi elsker våre fiender, velsigner den som forbanner oss, gjør godt mot den som hater oss og ber for den som ondskapsfullt utnytter og forfølger oss.(Matt 5:43:44)

Kristi standard er derfor høyere enn Lovens standard. Krist kjærlighet gjør oss enda mer lik Ham.

Vår kristne kultur arv er Kristus i og gjennom oss. Det er kun Han som kan produsere det nye livet. Skolene trenger ikke å få” De ti bud” rammet inn på veggene, men Johannes 3:16:” For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”, slik at mennesker kan få høre evangeliet å bli frelst.