”Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange.”(Matt.24:12)

Det å vær fri fra Mose loven gitt på Sinai fjell, er ikke det samme som å være lovløs. Her er det veldig lett for at vi ikke stokker bena. Guds Ord lærer oss klart at vi skal underordne oss landets myndigheter og lover. Gud ønsker at vi skal være lovlydige borgere.( Se Rom.13:1-7)

Derfor oppfordrer Guds Ord oss til å be for myndighetene at de lovene som blir vedtatt er et vern for den som er lovlydig og til straff for den lovløse. Vi tror ikke på anarki eller et lovløst samfunn, som gjør kjærligheten kald, men på Guds ordninger. Det er derfor en selvfølge at en kristen underordner seg de norske lovene og ikke er lovløs.

Det nye livet i Kristus.

”Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen. ”( Rom7:6)

Guds Ord sier at vi er fri fra Mose loven og bokstavens gamle vesen. Vi lever nå det nye livet i Kristus i Åndens nye vesen. Vi er ikke bundet til Mose loven, men til Kristi lov. Mange tror at om vi forkynner frihet fra loven, blir mennesker lovløse og uten hemninger. Men det er en total misforståelse. Det å være fri fra loven, gjelder vårt forhold til Gud. Vi er alene akseptert gjennom troen på Kristi rettferdighet. Det setter oss fri fra fordømmelse, uverdighet og de religiøse kravene, slik at vi kan tjene Herren med frimodighet og stor glede. Livet med Herren blir motivert av Kristi kjærlighet og den produserer gode frukter i mennesker.

Kristi lov.

”For dem som er uten lov, er jeg som en lovløs- uten å være lovløs overfor Gud, men er i Kristi lov- så jeg kan vinne dem som er uten lov”. ( 1. Kor.9:21)

Paulus sier her at selv om han er fri fra Mose loven, så er han ikke lovløse overfor Gud, men er underlagt Kristi lov, kjærlighetens lov. Den virker frem Kristus likhet i våre liv. Det Mose loven ikke klarte på grunn av dets skrøpelighet, gjorde Kristus i oss ved at vi ble født på nytt og derved nye skapninger. Den nye skapningen er dominert av en ny lov, kjærlighetens lov. Kjærlighetens lov har en høyere standard enn Mose loven. Denne kjærligheten har flyttet inn i oss ved den nye fødsel og vil være den overordnede rettesnoren i våre liv. Å være fri i fra Mose loven, gjør oss ikke lovløse, men Kristus fokuserte. Når fokuset blir Kristus i oss, vil Hans nåde og det nye livet ikke produsere egenrettferdighet og stolthet i våre liv, men Kristus likhet, Hans renhet, kjærlighet, godhet og velduft. Lev Kristus livet i dag.