«Da sa engelen til dem: « Vær ikke redde, for se, jeg skal forkynne dere en stor glede som skal bli hele folket til del.» ( Luk.2:10)

Evangeliet er og skulle vært presentert, som en stor glede til folket og ikke en stor vrede.

Når jeg tenker på de religiøse ordene og uttrykkene, som ofte blir brukt i “kristen” sammenheng for å presentere evangeliet, er det langt i fra en stor glede.

Evangeliet blir presentert som kristendom og det får du høre i en domkirke av en domprost. Skulle du være så uheldig å trenge åndelig hjelp, ja tro det eller ei da får du sjelesorg. Det siste jeg fikk høre om var at en kirke skulle arrangere dom søndag. Kanskje ikke så merkelig at kirkene nesten er tomme for folk.

Det hele dreier seg om dom og sorg. Det som skulle være evangeliet, de gode nyheter har blitt presentert som noe fordømmende, sorgfullt, livløst og kjedelig.

I generasjoner har prester og predikanter brukt moralsvøpen og svingt den utover det norske folk til fordømmelse og forargelse i stedet for forsoning og tilgivelse.

Det kristne budskapet har blitt oppfattet som en moralsk pekefinger i stedet for en utstrakt hånd til nåde og hjelp.

T. L. Osborn sier: You can`t preach The Good News sad, you have to preach The Good News glad!

Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen. ( Ap.gj.8:5-8 )

Paulus sier at han forkynte det glade budskap. ( Ap.gj.13:32)

Evangeliet er de gode nyheter.

Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.» (Mark.16:15) Jesus sa ikke at vi skulle forkynne lov og evangelium, men bare evangelium!

Evangeliet betyr de gode nyheter, gledens budskap. Hvilke gode nyheter? Jo, de gode nyhetene om hva Jesus gjorde for alle mennesker på korset.

Gode nyheter til synderne; Jesus bar dine synder og overtredelser for at du ikke skal bli dømt for dem, men ta imot frelsen.

Gode nyheter til skyldige; Han bar din skyld og skam slik at du kan ta imot nåde og tilgivelse.

Gode nyheter til deg som kjenner deg fordømt Han bar din fordømmelse, slik at du kan bli frikjent og erklært rettferdig.

Gode nyheter for deg som er full av hat og bitterhet; Han tok ditt hat. Ta imot Han og du får del i Hans kjærlighet.

Gode nyheter til de syke; Jesus bar dine sykdommer. Du kan slippe å bære dem, men i stedet ta imot Hans legedom. Takk Gud for hans nådes evangelium.