Paulus brukte ofte preposisjonen «med»:

Jeg er korsfestet med Kristus.

Jeg døde, ble begavet, og oppsto med Kristus.

Jeg er satt sammen med Kristus i den himmelske verden.

( Gal.2:20, Rom.6:1-6, Ef.2:6 )

Paulus identifiserte seg hele tiden med Kristus. På samme måte kan du identifisere deg med Ham; for Gud har allerede gjort det. «For det er Guds verk at dere er i Kristus Jesus. ( 1 Kor.1:30)

Gud har gjort et verk i ditt hjerte når du ble født på nytt. Guds Ord sier at vi er en ånd med Kristus. (1. Kor. 6:17)

Før vi ble frelst, var vi adskilt fra Kristus. Men gjennom den nye fødselen, ble vi forenet med Ham, som to adskilte elver som ble forenet i en dal. Som to dråper vann, som ble smeltet sammen. Jeg husket da Den Hellige Ånd viste meg hvor forenet jeg var med Kristus. Jeg satt ved frokost bordet og drakk te. Teen var adskilt i fra sukkeret. Det var to adskilte substanser, men så tok jeg sukkeret og rørte det i sammen med teen. Den Hellige Ånd sa til meg, «Asbjørn titt ned i tekoppen. Kan du nå skille sukkeret fra teen?» Jeg tittet ned i teen og det var umulig for meg å skille de to substansene i fra hverandre. Sukkeret hadde blitt fullstendig forenet med teen. Den Hellige Ånd sa: « Dette er et bilde; men like forenet er du med Kristus. Du er en ånd med Ham »

Når Gud ser deg, så ser Han Kristi rettferdighet og hellighet. Når djevelen ser deg, så ser han Kristus i deg, For Han som er i oss, er større enn han som er i verden. Hvis djevelen prøver å banke på hos deg, finner han deg ikke, for ditt liv er skjult med Kristus i Gud. Da vil han fly og si, jeg har visst kommet til feil dør.

Våg i dag å se deg selv slik Gud ser deg. Bekjenn at du er en ny skapning identifisert med Kristus!

DEN TOSIDIGE IDENTIFISERINGEN PÅ KORSET.

En av de mest dyrebare sannheter i forsoningen; er Kristi identifisering med oss og vår identifisering med ham.

De fleste kristne har en klar forståelse av at Jesus ble identifisert med vår synd. Men ikke alle ser den fantastiske sannhet at vi også er identifisert med hans herlighet.

For det første; Jesus identifiserte seg med vår synd på korset.

2. Kor.5:21: « Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.»

For det andre; den troendes identifisering med Kristus i hans herlighet på tronen.

Ef.2:6: « Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus.»

Jesus gikk ned, tok på seg vår synd, for å løfte oss opp og ikle oss sin rettferdighet. Han ble som vi var, syndere. For at vi skulle bli som han er; rettferdig.

EN FANTASTISK «BYTTEHANDEL»:

Jesus døde for at du skulle leve.

Han tok din synd for at du skulle få del i hans rettferdighet.

Jesus tok din skam, for at du skulle få del i hans herlighet.

Han ble dømt for at du skulle bli frifunnet.

Jesus ble forlatt av Gud på korset for at du alltid skulle få leve i Guds nærhet.

Han opplevde helvetes gru for at du skulle få oppleve himmelens herlighet.

Jesus tok dine sykdommer for at du skulle få del i hans legedom.

Han tok din fattigdom for at du skulle få del i hans rikdom.

Jesus tok din forbannelse for at du skulle få del i hans velsignelse.

Fryd deg i dag over disse herlige sannhetene! ! !