Joh.10:28 -29:” Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av Min hånd. Min Far, som har gitt dem til Meg, er større enn alle. Og ingen er i stand til å rive dem ut av Min Fars hånd.”

Guds Ord sier at Kristus har gitt oss evig liv og vi skal aldri fortapes og ingen skal kunne rive oss ut av Hans hånd. Troen på Kristus gir oss evig sikkerhet fordi vi tilhører Ham og Han vil aldri miste dem, som Han har kjøpt med sitt eget blod og mottatt av Sin Far.

Fordi Kristus har gitt oss evig liv kan ikke det livet ta slutt. Dersom det var slik at vårt åndelige liv kunne dø ut, er det ikke evig, men kun timelig og naturlig. Herren sier at vi aldri i evighet skal gå fortapt. Troen på Kristus har gitt oss sikkerhet mot fortapelse og en fullstendig trygghet når det gjelder frelsen. Han sier at ingen skal kunne rive oss ut av Hans hånd. Da er det jo tragisk at mange forkynnere skaper utrygghet blant Guds barn ved å kalle dem for frafalne fordi de ikke lever opp til det de mener er kristen standard.

Paulus kalte ikke noen i menighetene for frafallen

Paulus snakker om at kristne kan være kjødelige, spedbarn og små barn i Kristus og at mennesker kan vokse opp til manns modenhet i Kristus. Men han kaller aldri troende for frafalne, ikke en gang korinter menigheten som slet med misunnelse partier, splittelse og umoral.

Å kalle troende for frafalne er ofte et resultat av uvitenhet og skaper frykt og usikkerhet i stedet for trygghet og tro når det gjelder frelsen.

Det finnes en større sikkerhet angående frelsen enn om vi har en god eller dårlig dag. Vi har en evig sikkerhet i nåden og troen på Kristus. Hans frelsesverk på korset er fullkommet. Paulus sier i 2. Tim.1:12: ” For jeg vet Hvem jeg er kommet til tro på…”

Takk Han i dag for at du vet Hvem du har kommet til tro på. Kristus har gitt deg evig liv og sikkerhet. Ingen kan rive deg ut av Hans hånd.