”Den som har Sønnen, har livet ( 1.Joh.5: 12)

Kristus er mektig og villig til å dele sitt liv med oss, ved å innånde Sin livskraft i våre kropper. Vi er legt ved Kristi liv i våre legemer. Han bor i oss og det er en inderlig forening med Han. Mer inderlig enn ekteskaplige bånd. Vi er så forenet med Kristus, at livet i Ham overføres til oss. Dette er guddommelig helbredelse. Det er et verk av Guds nåde ved Den Hellige Ånd, som oppliver og fornyer vår kropp. Når Jesu liv gjennomstrømmer vårt vesen, bringer den helse og styrke til hver celle og fiber i oss.

Helbredelse er et verk av Guds nåde.

”For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. ” (Ef.2:8-9 )

Guddommelig helbredelse blir oss til del ved Guds nåde, ikke ved menneske verk. Den kan ikke kjøpes og heller ikke kan noen gjøre seg fortjent til den. Vi kan ikke hjelpe Gud med å frembringe den. Vi mottar den kun som en gave. Den blir oss til del på samme måte som frelsen, nemlig som en fri gave fra Herren. Helbredelse kommer til oss ved troen. Det er ikke troen i seg selv som helbreder. Herren har allerede gjort helbredelsen ferdig på korset. Ved Hans sår har vi fått legedom, men troen mottar gaven.

Vi tror at Herren har helbredet oss før det er noe synlig bevis på det. Gaven mottaes i tro, som en allerede tilstedeværende virkelighet. Når vi ser at vi allerede har fått legedom, handler vi som om helbredelsen allerede har skjedd.

Fryd deg i dag over at du allerede er legt ved Guds nåde!