”For dersom Guds sannhet er kommet tydeligere fram ved min løgn og det har bidratt til Hans ære, hvorfor blir jeg da fortsatt dømt som en synder? Og hvorfor skal vi da ikke bare ”gjøre” det onde for at det gode kan komme av det?” – slik de med spott sier om oss, og som noen påstår at vi lærer. Dommen over dem er rettferdig.” ( Rom.3:7-8)

Paulus ble beskyldt for å forkynne løgn. Han forkynte nåden så klart at han ble mistenkt for å godta synd, som han sier i Rom. 3:8: ” Skal vi ikke da bare ”gjøre” det onde(synd) for at det gode kan komme av det? ”- slik de med spott sier om oss, og som noen påstår at vi lærer.”

Mange trodde at Paulus forkynte nåden så raust at han mente de bare kunne fortsette å synde og gjøre det onde. De fordømte ham som en synder og påstod at han ikke tok et oppgjør med synden. Det gjorde han selvfølgelig, men ikke ved Loven, men ved nåden.

Paulus svarer på tiltale

”Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsatt leve i den? ”( Rom.6:1-2)

Guds Ord sier at vi er døde fra synden. Hvordan kan vi da fortsette å leve i den? Det er ikke for mye nåde forkynnelse, som får mennesker til å synde.

Guds Ord sier at syndens kraft er Loven. ( 1. Kor.15:56)

Du lærer synden å kjenne ved Loven.( Rom.7:7)

Loviskhet og fordømmelse binder mennesker til syndens makt, mens nåden og tilgivelsen løser mennesker fra fordømmelse og derved setter oss fri fra et liv i synd.

Det finnes et liv i frihet fra syndens makt, der du lever i seier over synd. Paulus sier at vi er døde fra synden, derfor vil det være utenkelig at vi fortsatt skal leve i den. Guds Ord er klart på at vi skal regne oss som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. ( Rom.6:11)

På hvilken måte skal vi regne oss som død fra synden?

Jo, på samme måte som Jesus døde for synden en gang for alle, men det liv Han lever, det lever Han for Gud. ( Rom.6:10)

Jesus tok et oppgjør med synden en gang for alle på korset. Han tok på seg straffen for all synd. Ingen forbrytelse kan bli straffet to ganger. Når en gjeld er betalt, kan det ikke bli betalt en gang til. Den eksisterer ikke lenger. Siden Kristus led i vårt sted, finnes det ingen straff for oss å sone og vår skyld eksisterer ikke lenger. Vi er erklært rettferdig.

På samme måte skal vi regne oss for ferdige med synden for alltid. Nå lever vi vårt liv for Gud. I Guds tanke er vi allerede ferdig med synden, vi er rettferdige og vi lever vårt liv for Ham. Derfor lever vi ikke lenger med syndebevissthet, men ved rettferdighets bevissthet. Vel vitende om at vår synd har blitt sonet for tid og evighet.

Vår bevissthet om at vi er nye skapninger og rettferdige for Gud, gjør at vi i Kristus lever i seier over synd. Vårt fellesskap med Herren er trygt.

Fryd deg over Hans store nåde!