Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far. Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.” ( Joh. 14: 12-14 )

I disse versene ovenfor snakker ikke Jesus om bønn, men om å gjøre Hans gjerninger. Leser vi Joh.16:23 snakker Jesus derimot om bønn, fordi Han sier:” Hva som helst dere ber Faderen om i Mitt navn, det skal Han gi dere. Men i Joh.14:14 snakker Jesus om hvordan vi gjør Hans gjerninger. Dersom dere ber(befaler) om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.” Jesus snakker ikke om bønn til Faderen for at Faderen skal gjøre noe. Han snakker om å bruke navnet Jesus mot fienden og å gjøre Hans gjerninger. Ordet ber, her kan også oversettes med kreve eller befale. Det dere befaler i mitt navn, vil Jeg (Jesus) gjøre. Vi finner et eksempel på dette i Ap.gj:3. Peter sier til den lamme ved tempelporten. ”Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn befaler jeg deg: Reis deg og gå! ( 1978 overs. )

Du kan befale i Jesu navn.

Peter befalte eller krevde at mannen skulle stå opp i Jesu navn og han ble helbredet. På gresk står det bokstavelig talt. Hva dere enn befaler, om deres rettigheter og privilegier vil jeg gjøre.

James Strong`s Bibelordbok sier at dette greske ordet, som er oversatt ber, betyr å kreve en rettighet. Vi har retten til det privilegiet å bruke navnet Jesus. I det navnet er all makt og autoritet, som Jesus vant på korset. Han delegerte denne autoritet og makt til menigheten og gav oss fullmakt til å bruke Hans navn overfor fienden. Det var troen på Jesu navn som gav styrke til den lamme mannen, slik at han kunne gå.

Tro på makten og autoriteten i Navnet Jesus i dag!